‘อลงกรณ์’ชงครม.ตั้งเขตศก.พิเศษสระแก้ว

วันที่ 09 ส.ค. 2553 เวลา 08:03 น.
เตรียมชง ครม. ตั้งกรรมการพัฒนาการค้าชายแดนไทยกัมพูชา ผุดเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วนายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ภายใน 3 สัปดาห์ กระทรวงจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจการค้าชายแดนไทยกัมพูชา และแนวทางการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ จ.สระแก้ว เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าชายแดนไทยกัมพูชา หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการที่พม่าไปแล้ว โดยจะลงพื้นที่สำรวจความเป็นไปได้ ทั้งนี้ เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ จ.สระแก้ว มีการเสนอเข้ามา 3 แห่ง ซึ่งมีทั้งขนาดพื้นที่ 700 ไร่ 1,000 ไร่ และ 1 หมื่นไร่ ซึ่งจะลงไปสำรวจว่าพื้นที่ไหนมีความเหมาะสมในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษมากที่สุด โดยรูปแบบจะเหมือนกับเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ อ.แม่สอด ที่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง นิคมอุตสาหกรรม ศูนย์ขนถ่ายสินค้าและกระจายสินค้า เขตปลอดอากร คลังสินค้าทัณฑ์บน ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และด่านศุลกากรสำหรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ จ.สระแก้ว ดังกล่าว เพื่อเปิดประตูสู่ทางด้านตะวันออกที่จะมีการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์จากไทยเชื่อมไปยังกัมพูชา ลาว และเวียดนาม โดยมีจีนและอีก 6 ประเทศในทะเลจีนใต้เป็นเส้นทางรอบนอก ขณะที่ทางด้านตะวันตกไทยได้เชื่อมโยงจากพม่ามุ่งสู่มหาสมุทรอินเดียไปบิมส์เทค และกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางจนถึงยุโรป ซึ่งจะทำให้เกิดยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกตะวันออก สำเร็จลงได้ และจะเป็นประโยชน์กับการค้าของไทยที่จะมีความคล่องตัวมากขึ้น นอกจากนี้ ไทยจะหารือกับรัฐมนตรีที่ดูแลด้านเศรษฐกิจของกัมพูชา ในการจัดประชุมระหว่าง 7 จังหวัดแนวชายแดนไทยกับ 5 จังหวัดแนวชายแดนของกัมพูชา เหมือนกับการประชุมที่ไทยได้ทำร่วมกับมาเลเซียตามยุทธศาสตร์ลีมอ ดาซาร์ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมใน 5 จังหวัดภาคใต้กับ 5 รัฐภาคเหนือของมาเลเซีย ซึ่งจะมีการกำหนดแผนความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างไทยกัมพูชาต่อไป รวมทั้งจะหารือในด้านความร่วมมือด้านการขนส่งสินค้าข้ามแดนและสินค้าผ่านแดน ระหว่างไทย กัมพูชา ลาว และเวียดนามด้วย