รัฐปั้นฮาร์เบอร์ซิตี

วันที่ 09 ส.ค. 2553 เวลา 07:58 น.
รัฐบาลทุ่มแสนล้านบูมแหลมฉบังนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานประชุมคณะทำงานศึกษารายละเอียดการร่วมลงทุนก่อสร้างโครงการพัฒนากิจการรถไฟระหว่างไทยกับจีน เปิดเผยว่า รัฐบาลจะเดินหน้าโครงการร่วมทุนกับรัฐบาลจีนระยะแรก 2 โครงการ


1.โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหว่างกรุงเทพฯ และ จ.ระยอง ระยะทางกว่า 200กิโลเมตร วงเงินลงทุนประมาณ 1 แสนล้านบาท โครงการนี้จะยกระดับท่าเรือแหลมฉบังให้เป็นเมืองท่าที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน หรือฮาร์เบอร์ซิตี (Harbour City)

นายกอร์ปศักดิ์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะมีการขยายท่าเรือแหลมฉบังเพิ่มเติม และลดบทบาทของท่าเรือคลองเตยลงเพื่อใช้พื้นที่สร้างสวนสาธารณะให้คนกรุงเทพฯ อีกทั้งลดปัญหาการจราจรอีกด้วย

“เราจะทำให้แหลมฉบังเป็นอีโคทาวน์ เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะอำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงจากสนามบินสุวรรณภูมิไปมาบตาพุด โดยใช้เวลาก่อสร้างแล้วเสร็จในอีก 5 ปีข้างหน้า รวมถึงจะเชื่อมดอนเมืองกับแอร์พอร์ตลิงก์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอีกด้วย” เลขาธิการนายกฯ กล่าว

2.โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจาก จ.หนองคาย ถึงกรุงเทพฯ และลงใต้ต่อไปยังปาดังเบซาร์ ระยะทางร่วม 1,700 กิโลเมตร วงเงินลงทุนประมาณ 3 แสนล้านบาท จะก่อสร้างคู่ขนานกับเส้นทางรถไฟที่มีอยู่เดิม

“โครงการนี้ถือเป็นการเปิดประตูสู่อีสานอย่างเต็มที่ เป็นการเชื่อมจากจีนมายังลาว ผ่านหนองคาย อุดรธานี ขอนแก่นนครราชสีมา เข้ากรุงเทพฯ และลากยาวไปถึงชายแดนไทยมาเลเซีย” นายกอร์ปศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ นายกอร์ปศักดิ์ ได้ตั้งคณะทำงาน 2 ชุด รองรับการดำเนินการร่วมลงทุนทั้งสอง โครงการ กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 20 ส.ค.นี้ ก่อนจะเสนอให้สภาเห็นชอบการลงนามความร่วมมือภายในเดือน ต.ค.นี้