"โยธินบูรณะ" มอบพื้นที่ให้รัฐสภา ย้ายไปที่ตั้งใหม่

วันที่ 16 พ.ค. 2559 เวลา 19:06 น.