เด็กไทยจากเชียงรายคว้าที่1แข่งวิทยาศาสตร์ระดับโลก

  • วันที่ 14 พ.ค. 2559 เวลา 13:45 น.

เด็กไทยจากเชียงรายคว้าที่1แข่งวิทยาศาสตร์ระดับโลก

เด็กไทยจากเชียงรายคว้าที่1แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก เฉือนคู่แข่งจาก 80 ประเทศ แถมได้รองชนะเลิศอันดับ 1 อีกรางวัลในสาขาสัตว์ศาสตร์

นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) ในฐานะหัวหน้าคณะนักเรียนไทยที่เข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า อพวช.ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) ส่งนักเรียนไทยที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก อินเทล ไอเซฟ 2016 ครั้งที่ 67( The Intel International Science and Engineering Fair 2016) (Intel ISEF) ที่เมืองฟีนิกซ์ มลรัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 8-14 พ.ค.2559 ที่เมืองฟีนิกซ์ มลรัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ถือเป็นการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสหรัฐฯ มีตัวแทนนักเรียนจาก 80 ประเทศทั่วโลก กว่า 1,800 คน ลงชิงชัย แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นรางวัล Special Award The Scientiflc Research Society of Sigma Xi จาก Sigma Science ซึ่งเป็นองค์กรสนับสนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่พิจารณาจากชิ้นงานของผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดใน 15 สาขา เช่น วิศวกรรม พืชวิทยา สัตว์ศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พลังงานและการขนส่ง เป็นต้น ปรากฏว่า ทีมเยาวชนไทยประกอบด้วย น.ส.ชลันธร ดวงงา และ น.ส.รุ้งลาวัลย์ ชาภักดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย สามารถคว้ารางวัลที่ 1 เฉือนคู่แข่งจาก 80 ประเทศทั่วโลกไปได้ด้วยผลงาน “การศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงของหนอนไหม เพื่อผลิตเครื่องมือใช้ควบคุมการพ่นใยไหมในการผลิตแผ่นใยไหม”            นายสาคร กล่าวต่อว่า ส่วนที่สองทีมเยาวชนไทยที่ประกอบด้วย น.ส.ชลันธร ดวงงา และ น.ส.รุ้งลาวัลย์ ชาภักดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย ได้นำผลงาน“การศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงของหนอนไหม เพื่อผลิตเครื่องมือใช้ควบคุมการพ่นใยไหมในการผลิตแผ่นใยไหม” เข้าแข่งขันในสาขาสัตว์ศาสตร์ ปรากฏว่า ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แพ้คู่แข่งจากประเทศฟิลิปปินส์ ที่ได้รางวัลชนะเลิศ นอกจากนี้ ตัวแทนทีมเยาวชนไทย ยังสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในสาขาเดียวกันมาได้จากโครงงาน “การศึกษาผลของสารในใบไม้แห้งที่มีผลต่อสมบัติทางเคมีของหวอดจากประยุกต์ใช้สารสกัดจากหวอด” ของนายธัชกร จินตวลากร และนายภูวนาถ เตรียมชาญชัย จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ ทั้งนี้ การได้รับรางวัลอันดับ 2 และ 3 ในการแข่งขันครั้งนี้ ถือว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอย่างมาก เพราะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก              ด้าน น.ส.รุ้งลาวัลย์ฯ ชาภักดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย ที่สามารถคว้ารางวัลที่ 1รางวัล Special Award The Scientiflc Research Society of Sigma Xi และรางวัลที่ 2 ในสาขาสัตว์ศาสตร์ กล่าวว่า โครงงานนี้เกิดจากความตั้งใจของตนและเพื่อนที่ต้องการจะช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงหม่อนไหมในชุมชน ยืดอายุของหนอนไหม โดยพวกตนได้ทำการสังเกตพฤติกรรมของหนอนไหมเมื่อถูกปล่อยให้เคลื่อนที่บนจ่อที่ตั้งเอียงที่ความชันระดับต่างๆ พบว่า หนอนไหมจะเคลื่อนที่ขึ้นเสมอ และยังสามารถพ่นใยไหมเป็นแผ่นได้ จากนั้นจึงได้ศึกษาระดับความชันและคุณภาพของแผ่นไหมที่ได้ จนได้ค่าที่เหมาะสมที่ทำให้ได้แผ่นใยไหมคุณภาพดี และนำมาออกแบบอุปกรณ์เป็นแผ่นเฟรมไม้ ซึ่งจะช่วยในการกระจายตัวของเส้นใยไหมในการผลิตใยไหม ซึ่งเดิมใช้จ่อแบบแนวราบ และใช้มือในการกระจายตัวหนอนไหม ผลงานนี้จึงเป็นการช่วยลดต้นทุนแรงงานที่ต้องคอยใช้มือกระจายตัวหนอนไหม ที่สำคัญ เมื่อลดการใช้มือสัมผัสหนอนไหมได้ อายุของหนอนไหมก็จะยาวขึ้นจากเดิมที่เคยให้ผลผลิตได้ 2 รุ่น ก็จะเพิ่มเป็น 6 รุ่น ทำให้ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนและช่วยเพิ่มผลผลิตได้

 

 

ข่าวอื่นๆ