สนามบินดอนเมืองรปภ.เข้มรับวันหยุดยาว

  • วันที่ 06 พ.ค. 2559 เวลา 21:28 น.

สนามบินดอนเมืองรปภ.เข้มรับวันหยุดยาว

ท่าอากาศยานดอนเมือง เตรียมพร้อมการรักษาความปลอดภัยและการให้บริการผู้โดยสารเดินทางช่วงเทศกาล พร้อมแนะนำช่องทางการเดินทางที่หลากหลายแก่ผู้โดยสาร

นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เนื่องด้วยเดือนพฤษภาคมมีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายช่วงเวลา ซึ่งจะมีผู้โดยสารเดินทางท่องเที่ยวและเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยใช้บริการ ทดม.จำนวนมาก ดังนั้น ทดม.จึงร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ สายการบิน , กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 และกรมศุลกากร ในการอำนวยความสะดวกการเดินทางของผู้โดยสาร ให้ได้รับความสะดวกสบายและรวดเร็วพร้อมจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่นการเพิ่มจำนวนเก้าอี้นั่งพักรอ, เครื่องชาร์ตโทรศัพท์มือถือ, ตู้ทำน้ำดื่มร้อน-เย็น, เปิดให้บริการห้องน้ำบริเวณต่าง ๆ เพิ่มเติมพร้อมพนักงานทำความสะอาดตลอด 24 ชั่วโมง, ร้านค้าร้านอาหารชื่อดังมากกว่า 200 ร้านค้า และโรงแรมในสนามบิน (Sleep Box) เป็นต้น

สำหรับด้านการรักษาความปลอดภัย ทดม.ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตระเวน เพิ่มความถี่ในการตระเวนตรวจพื้นที่และรักษาความปลอดภัย รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด (EOD) และเพิ่มความถี่ในการสุ่มตรวจภายใน-ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ตลอดจนประสานงานกับกองทัพอากาศ, สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง, และ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ตรวจสอบพื้นที่อาคารผู้โดยสาร และเพิ่มความเข้มงวดกวดขันการผ่านเข้า-ออกพื้นที่หวงห้ามและช่องทางอนุญาต ทั้งนี้ ทดม.ใคร่ขอเน้นย้ำให้ผู้โดยสารที่ทำการตรวจบัตรโดยสารบริเวณอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 (ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ) กรุณารอผลการตรวจกระเป๋าสัมภาระของท่านก่อนเดินเข้าไปยังทางออกประตูขึ้นเครื่องเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระเป๋าของท่านไม่มีวัตถุต้องห้ามขึ้นเครื่องต่อไป

นายเพ็ชร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนการให้บริการด้านการจราจรและการขนส่ง ทดม.ได้จัดรถ Shuttle Bus เพื่อรับ – ส่งผู้โดยสารระหว่างอาคารจอดรถ 5 ชั้นและอาคารผู้โดยสารอาคาร ซึ่งรถออกจากอาคารจอดรถ 5 ชั้นทุกๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง/ด้านการบริการขนส่งสาธารณะอื่นๆ ที่ให้บริการ ณ ทดม.ได้แก่ รถบัสโดยสารสาย A1 (ทดม.-สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต) รถบัสโดยสารสาย A2 (ทดม.-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) จอดให้บริการบริเวณประตู 6 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 และแวะรับผู้โดยสารที่ประตู 12 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 คิดค่าบริการ 30 บาทตลอดสาย รถบัสปรับอากาศ Airport LimoBus  Express ให้บริการใน 2 เส้นทาง คือ ทดม.-เพลินจิต-สวนลุมพินี และ ทดม.-ถนนข้าวสาร โดยจอดให้บริการบริเวณประตู 6 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 และแวะรับผู้โดยสารที่ประตู 12 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 คิดค่าบริการ 150 บาท ตลอดสาย รวมถึงรถบัสรับ – ส่งระหว่าง ทดม.และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) (Airport Shuttle Bus) จอดให้บริการบริเวณประตู 5 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 และแวะรับผู้โดยสารที่ประตู 12 อาคารผู้โดยสารภายใน ประเทศ อาคาร 2 ซึ่งไม่คิดค่าบริการ (ผู้ใช้บริการจะต้องแสดงบัตรโดยสารอากาศยานแก่เจ้าหน้าที่ก่อนใช้บริการ) นอกจากนั้น ยังมีรถลีมูซีน ซึ่งเคาน์เตอร์บริการอยู่ที่ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าชั้น 1 ของทั้งอาคาร 1 และอาคาร 2 ตลอดจนบริการรถตู้สาธารณะสาย 555 ให้บริการในเส้นทาง ทดม. – ทสภ.โดยรถจอดบริเวณลานจอด ATTA มีค่าบริการ 60 บาทตลอดสาย และ ทดม.ได้จัดรถแท็กซี่สาธารณะให้บริการที่ประตู 7 – 8 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 และบริเวณใต้อาคารจอดรถ 7 ชั้น โดย ทดม.ได้นำระบบบริหารจัดการคิวแท็กซี่มาใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกและลดความคับคั่งภายในห้องพักรอผู้โดยสารตั้งแต่ 28 มีนาคม 2559 โดย ทดม.ใคร่ขอแนะนำให้ผู้โดยสารเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ที่ ทดม.จัดไว้ให้ซึ่งผู้โดยสารจะได้รับเอกสารข้อมูลของรถแท็กซี่และคนขับ หากมีการหลงลืมทรัพย์สินหรือเกิดเหตุร้ายกับผู้โดยสาร ทดม.จะสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 

นอกจากนี้ ทดม.ยังได้ประสานงานกับสถานีตำรวจนครบาลวิภาวดี และกรมการขนส่งทางบก เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและขนส่งสาธารณะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการในด้านต่างๆ ภายใน ทดม.ได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชม.

ข่าวอื่นๆ