ชมรมภาษาฯ อาสาสร้างสนามกีฬา

วันที่ 30 เม.ย. 2559 เวลา 10:16 น.
ชมรมภาษาฯ อาสาสร้างสนามกีฬา
โดย...โยโมทาโร่

“แนวคิดของพวกเขาการสร้างสนามกีฬาให้โรงเรียนที่มีความต้องการเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุด แม้จะไม่ได้เป็นโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร แต่ก็เป็นความภูมิใจที่พวกเราร่วมกันสร้างในสิ่งที่พวกเขาใช้ได้จริง และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษามากนัก” เจษฎา ประทุมไทย ประธานชมรมภาษาญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสมาชิกค่ายอาสาสมัคร โตไกแคมป์ (Tokai Camp) รวมน้ำใจแบ่งปันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น

ชมรมภาษาญี่ปุ่น (www.facebook.com/japaneseclub.kmitl) เริ่มตั้งขึ้นมาโดยกลุ่มของนักศึกษาเอกภาษาญี่ปุ่นของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อรวมกลุ่มคนที่ชอบภาษาญี่ปุ่นมาอยู่ด้วยกันโดยไม่จำกัดคณะ และจะเป็นนักศึกษาหรือคนนอกก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มนี้ได้เช่นกัน โดยกิจกรรมหลักของกลุ่มคือการสอนภาษาญี่ปุ่น และออกค่ายอาสาสมัคร โตไก แคมป์

 

เจษฎา เล่าต่อว่า เวลาออกค่ายอาสาสร้างสนามกีฬาให้โรงเรียนในต่างจังหวัดทุกปี เป็นกิจกรรมใหญ่ที่ทำกันเป็นประจำช่วงเดือน พ.ค. เพื่อไปสร้างสนามกีฬาให้โรงเรียน โดยมีเกณฑ์ในการเลือกโรงเรียนที่จะไปช่วยสร้างสนามกีฬาจะเป็นโรงเรียนที่ไม่ถึงกับต้องทุรกันดารมากนัก เป็นโรงเรียนที่มีคนรู้จักในชมรมเสนอมาและมีความต้องการสร้างสนามกีฬาให้เด็กนักเรียนได้เล่น และสถานที่นั้นจะต้องมีความสะดวกพอประมาณ ไม่ห่างไกลจากโรงพยาบาลมากนัก เพราะเวลาออกค่ายแต่ละครั้งจะมีสมาชิกร่วมค่ายประมาณกว่า 100 คน

มีทั้งสมาชิกเอกภาษาญี่ปุ่น นักศึกษาต่างคณะ และอาสาสมัครที่ได้ข่าวแล้วสนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยปกติแล้วจะมีอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นเดินทางมาร่วมค่ายกับเราด้วย แต่ในช่วงปีที่ผ่านมาตั้งแต่มีการเลื่อนเวลาปิด-เปิดเทอมใหม่ ทำให้เวลาปิดเทอมไม่ตรงกัน นักศึกษาญี่ปุ่นจึงไม่สามารถเดินทางมาออกค่ายได้ อีกอย่างหนึ่งด้วยจำนวนอาสาสมัครที่มาก และจำนวนวันในการออกค่ายนานถึง 10 กว่าวันจนกว่าจะสร้างสนามเสร็จ จึงต้องเลือกสถานที่ที่จะออกค่ายอาสาให้เป็นที่ที่มีความสะดวกและปลอดภัยสำหรับทุกคน

 

ในการออกค่ายแต่ละครั้งจะใช้เวลาเตรียมการเกือบ 1 ปี เพราะต้องหาสปอนเซอร์ประกาศหาคนร่วมบริจาค สำรวจเส้นทางสถานที่และแหล่งจัดซื้อของสำหรับการสร้างสนามกีฬา งบประมาณในการออกค่ายก็ค่อนข้างสูงจึงต้องเตรียมการกันนานพอสมควร ซึ่งปีนี้จะไปกันที่โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ตั้งแต่วันที่ 21-31 พ.ค. 2559 และเปิดรับบริจาคจนถึงวันที่ 20 พ.ค. สามารถติดต่อกลุ่มผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก www.facebook.com/japaneseclub.kmitl

ปีที่แล้วไปกันที่โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นโรงเรียนเอกชนเล็กๆ ที่กำลังจะโดนเวนคืนที่แต่ถ้าไปช่วยสร้างสนามกีฬาให้โรงเรียนจะเป็นหนึ่งในเครื่องยืนยันว่าโรงเรียนนี้ยังมีนักเรียนที่ยังมีความต้องการเรียนต่ออีกมาก จึงตัดสินใจเลือกโรงเรียนนี้ที่เข้าเกณฑ์ที่เราสามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้

 

“กิจกรรมของเราจะเริ่มจากการเดินทางตอนเช้าด้วยรถบัสแล้วไปถึงสถานที่ในช่วงเย็น จากนั้นแบ่งกลุ่มแบ่งสี รับประทานอาหาร ทำกิจกรรมร่วมกันเล็กน้อยและพักผ่อน พอถึงตอนเช้าก็มีออกกำลังกายรับประทานอาหาร แล้วค่อยเริ่มทำงานกันตอนประมาณ 9 โมงเช้า และเลิกงานตอน 5 โมงเย็น เป็นอย่างนี้ตลอดจนกว่าจะเสร็จโครงการ

“ผมจำได้ว่าตอนที่ผมออกค่ายครั้งแรกจะคิดว่าต้องกินอยู่ลำบาก นอนในป่าในเขาแต่จริงๆ แล้วการออกค่ายอาสาไม่ได้ลำบากขนาดนั้น จะมีเหนื่อยแค่ตอนทำงานแดดร้อนนิดหน่อยเท่านั้น แต่นอกเหนือจากนี้ ถือว่าไม่ลำบากเลยในการออกค่าย”

เจษฎา เล่าต่อว่า พองานใกล้เสร็จงานจะน้อยลงเหลือในส่วนที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของกลุ่ม แต่กลายเป็นว่าทุกคนจะแย่งเข้าไปช่วยกันทำงานเพราะเคยชินกับการทำงานหนักมาตลอด พอแย่งกันทำงานความสนุกก็เพิ่มมากขึ้นกลายเป็นความสุขที่ทำให้ไม่รู้สึกเหนื่อย แต่สิ่งที่ชอบที่สุดในการออกค่ายก็คือ ได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของคนชนบทว่าพวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อนใหม่ๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ การมองโลกใหม่ และเรียนรู้ระบบการทำงานที่หาไม่ได้ในห้องเรียน