posttoday

รมว.แรงงานเร่งศึกษาปรับขึ้นค่าแรงจ้างขั้นต่ำ

29 เมษายน 2559

รมว.แรงงานเผยเร่งศึกษาแนวทางปรับค่าจ้างขั้นต่ำส่วนข้อเรียกร้องของผู้ใช้แรงงานกรณีอนุสัญญาไอแอลโอ ฉบับที่ 87 และ98 ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

รมว.แรงงานเผยเร่งศึกษาแนวทางปรับค่าจ้างขั้นต่ำส่วนข้อเรียกร้องของผู้ใช้แรงงานกรณีอนุสัญญาไอแอลโอ ฉบับที่ 87 และ98 ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

เมื่อวันที่ 29เม.ย. พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงข้อเรียกร้อง  15ข้อของสภาองค์การลูกจ้างแรงงาน 17องค์กรที่จะยื่นต่อนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันแรงงาน 1 พ.ค.นี้ ว่า  ส่วนตัวเห็นข้อเรียกร้องทั้ง 15ข้อแล้วและเห็นผลวิจัยเกี่ยวกับหนี้สินแรงงานซึ่งเผยแพร่ทางสื่อ โดยส่วนของเรียกร้องหลักการขอปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำก็อยู่ระหว่างการศึกษาซึ่งต้องพิจารณาอย่างละเอียดว่า จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะให้ปรับในอัตราเท่ากันทั่วประเทศหรือปรับโดยพิจารณาเป็นพื้นที่

พล.อ.ศิริชัย กล่าวอีกว่า  ส่วนข้อเรียกร้องที่ขอให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ(ไอแอลโอ) ฉบับที่ 87 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและฉบับที่ 98 ว่า ด้วยสิทธิในการ่วมเจรจาต่อรองก็กำลังศึกษาอยู่เพราะมีผลกระทบเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน รวมทั้งต้องเตรียมกฎหมายและระเบียบต่างๆให้รองรับได้  ไม่ใช่เป็นการไปรับอนุสัญญาทั้ง 2ฉบับโดยที่ประเทศไม่พร้อม

ทั้งนี้กระทรวงแรงงานจะพยายามทำให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลตามที่ ไอแอลโอกำหนด  แต่เรื่องนี้จะต้องใช้เวลา ส่วนข้อเรียกร้องทั้งหมดที่เสนอมานั้นมีหน่วยงานต่างๆของกระทรวงฯดูแลและติดตามอยู่ ขณะเดียวกันตนก็ประชุมติดตามทุกสัปดาห์

“ปีที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้ให้ของขวัญแก่กลุ่มแรงงาน ตามพ.ร.บ.ประกันสังคมพ.ศ.2558 ซึ่งขณะนี้มีผลบังคับใช้แล้วที่ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสังคมด้านต่างๆ  เช่น  กรณีคลอดบุตรให้ได้รับสิทธิประโยชน์ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยจ่ายครั้งละ 13,000 บาท  ส่วนกรณีเงินสงเคราะห์สำหรับบุตรอายุแรกเกิด ถึง 6ปี  ก็มีสิทธิได้รับคราวละ 3 คนได้รับคนละ 400  บาทต่อเดือน  รวมทั้งที่ผ่านมามีการวางมาตรการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแรงงาน  ซึ่งส่วนตัวขอฝากถึงผู้ใช้แรงงานว่า รัฐบาลและกระทรวงฯจะดูแลแรงงานอย่างเต็มที่ และอยากให้แรงงานทุกกลุ่มตั้งหัวหน้างานและผู้บริหารซึ่งจะเป็นกลไกลหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศได้"พลเอกศิริชัย กล่าว