ผลวิจัย ระบุ เด็กฉีกวัคซีนต่ำเกณฑ์

วันที่ 05 ส.ค. 2553 เวลา 13:39 น.
ผลงานวิชาการดีเด่นปี 52 ระบุ เด็กระดับ ป.1-6 ฉีดวัคซีน ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน สาเหตุเจ้าหน้าที่ทำงานไม่ครอบคลุม

น.ส.เอมอร ราษฎร์จำเริญสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษกลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค เจ้าของรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นปี 2552 เรื่องการสำรวจการได้รับวัคซีนในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 6 พ.ศ. 2550 เปิดเผยว่า ผลการสำรวจกลุ่มเด็กระดับประถมศึกษา 1 ที่ได้รับวัคซีนเอ็มเอ็มอาร์ป้องกันโรค หัด คางทูม หัดเยอรมันครอบคลุม 91% ส่วนเด็กเด็กระดับประถมศึกษา 6 ที่ได้รับวัคซีนดีที ป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก ครอบคลุม 94% ซึ่งถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 95% โดยสาเหตุอันดับ 1 คือ เจ้าหน้าที่ไม่เข้าไปฉีดวัคซีน รองลงมาคืออาการกลัวเข็มและกลัวหมอ