โพลหนุนควรปิดภาคเรียนตามระบบของไทย

  • วันที่ 17 เม.ย. 2559 เวลา 07:01 น.

โพลหนุนควรปิดภาคเรียนตามระบบของไทย

CHES เผยผลสำรวจ พบ ชาวอุดมศึกษา 88.6 % หนุนควรปิดภาคเรียนตามระบบของไทย ขณะที่ 11.4% ให้ควรปิดภาคเรียนตามระบบอาเซียน จ่อชง รมว.ศธ.

รศ. ดร. วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะ เลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือ Coordinating Center for the Public Higher Education Staff (CHES) เปิดเผยว่า ศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือ CHES ได้ส่งแบบสอบถามในหัวข้อ "ชาวอุดมศึกษา เห็นด้วยหรือไม่ การปิดเทอมใหญ่ ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน" โดยผ่านเพจหลักของ CHES ซึ่งมีสมาชิกเป็นชาวอุดมศึกษาทุกสถานะ และแบบสอบถามได้ถูกแชร์ผ่านสื่อโซเซียลมีเดียไปยังเพจอื่นที่มีสมาชิกเป็นกลุ่มปัญญาชน เช่น เพจ Drama-addict ซึ่งมีสมาชิกหลักล้านคน ระยะเวลาเก็บข้อมูล: 14-15 เมษายน 2559 มีผู้เข้ามาตอบแบบสอบถามจำนวน 8,002 คน

ผลปรากฎว่า มีผู้เห็นด้วยว่า "ควรปิดภาคเรียนตามระบบของไทย (ปิดเทอมใหญ่ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม)" จำนวน 7,091 คน คิดเป็น 88.6% และมีผู้เห็นด้วยว่า "ควรปิดภาคเรียนตามระบบอาเซียน (ปิดเทอมใหญ่ช่วงเดือน พฤษภาคม -กรกฎาคม" 911 คน คิดเป็น 11.4% โดยผู้มาตอบแบบสอบถามแบ่งเป็นนิสิตนักศึกษา 63.1 % อาจารย์ในมหาลัยต่างๆ 80 แห่ง 17.7 % ศิษย์เก่า 8.1 % นอกนั้นก็เป็นบุคลากรเจ้าหน้าที่ 3.1% ผู้ปกครอง 3.6% บุคลากรเก่าและไม่ระบุสถานะอีก 4% โดยในโพลนี้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ส่งข้อคิดเห็นประกอบการตัดสินใจเลือก จำนวน 627 ข้อความ ซึ่งส่วนใหญ่ปัญหาเรื่องสภาพอากาศร้อน เรื่องวัฒนธรรม เรื่องความเสียหายในการสมัครงานของบัณฑิต การเสียโอกาสของอาจารย์แลกเปลี่ยน และการเสียโอกาศในการสอบใบประกอบวิชาชีพของบัณฑิต เช่น คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น

ข่าวอื่นๆ