อภิสิทธิ์ ปลื้มสกัดเขมร

  • วันที่ 02 ส.ค. 2553 เวลา 05:13 น.

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์ ว่า การเคลื่อนไหวของคนไทยทุกคนทำให้ประสบความสำเร็จในการสกัดกั้นไม่ให้กัมพูชารุกคืบกระทบอธิปไตยและดินแดนของไทย

“แต่จะนิ่งนอนใจไม่ได้ เพราะมีเวลาอีกเพียง 1 ปี ก่อนที่คณะกรรมการมรดกโลกจะนำแผนบริหารจัดการพื้นที่เขาพระวิหารของกัมพูชาขึ้นมาพิจารณาอีกครั้ง” นายอภิสิทธิ์ กล่าว

นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า จุดยืนของไทยคือถือว่าเขตแดนถูกกำหนดโดยสนธิสัญญา คือ สันปันน้ำ และไม่ได้ยอมรับแผนที่อัตราส่วน 1:200,000 ที่จัดทำโดยฝรั่งเศส ตามที่กัมพูชาพยายามยกขึ้นมากล่าวอ้าง
 ด้านนายอดุล วิเชียรเจริญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกของไทย กล่าวว่า สิ่งที่ต้องคำนึงถึงหลังจากนี้มีอยู่เพียงเรื่องเดียว คือการให้ความสำคัญกับการปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกับคณะกรรมการใดๆ ที่กัมพูชาจะเสนอมาหาข้อยุติ เพราะกรรมการแต่ละชุดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ล้วนสนับสนุนกัมพูชาทั้งสิ้น

นายอดุล ย้ำว่า หากการขึ้นทะเบียนมรดกโลกร่วมกันทำไม่ได้ สิ่งที่ไทยควรทำคือไม่ทำอะไรทั้งสิ้น ไม่ยอมให้มีการรุกล้ำเข้ามาจัดการใดๆ ในพื้นที่ฝั่งไทย และถ้าไทยไม่ยอม กัมพูชาก็จัดการพื้นที่ตามแผนการจัดการไม่ได้

ข่าวอื่นๆ