สธ. เชิญรพ.เอกชนแจงนโยบาย เน้นป่วยฉุกเฉินให้เป็น "ซีเอสอาร์"

  • วันที่ 15 มี.ค. 2559 เวลา 20:23 น.

สธ. เชิญรพ.เอกชนแจงนโยบาย เน้นป่วยฉุกเฉินให้เป็น "ซีเอสอาร์"

กระทรวงหมอเชิญเอกชนหารือแก้ปัญหา "ป่วยฉุกเฉิน" หวังให้เป็นโครงการซีเอสอาร์ ไม่เรียกเก็บเงินผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. ที่สถาบันบำราศราดูร นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้เชิญตัวแทนโรงพยาบาลเอกชน มาหารือเรื่องการดำเนินงานโครงการ “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ์” ต่อไป โดยมีเป้าหมายให้การช่วยชีวิต เป็นโครงการช่วยเหลือสังคมของภาคเอกชน (ซ๊เอสอาร์) โดยจะไม่มีการเรียกเก็บเงินผู้ป่วย รวมถึงการส่งต่อผู้ป่วยภายหลัง 72 ชั่วโมงแรก จะไม่มีการเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน

อย่างไรก็ตาม ยังมีบางประเด็นที่ยังมีความขัดข้อง เช่น นิยามผู้ป่วยวิกฤตสีแดง การไม่เรียกเก็บเงินผู้ป่วย การเบิกจ่าย ราคายา รวมถึงการส่งต่อผู้ป่วย ซึ่งจะนำความเห็นทั้งหมดไปเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ในวันที่ 16 มี.ค.ต่อไป

สำหรับนโยบายดังกล่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อเดินหน้านโยบายดังกล่าว โดยให้ พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดสธ. เป็นประธาน รวมถึงให้มีตัวแทนทั้งจาก สธ. 3 กองทุนสุขภาพ รวมถึงสภาวิชาชีพ เพื่อหารือเรื่องการจัดทำอัตราการจ่ายโรงพยาบาลเอกชน รวมถึงการจัดการหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล และการจัดการนิยามของการเจ็บป่วยฉุกเฉิน

ทั้งนี้ ในแนวทางการปฏิรูประบบสุขภาพ การลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกองทุนประกันสุขภาพสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ถือเป็นเป้าหมายความสำเร็จระยะแรก โดยจะต้องแก้ปัญหาให้เสร็จภายในปี 2559

ข่าวอื่นๆ