เปิดสวนโมกข์กรุงเทพ

วันที่ 01 ส.ค. 2553 เวลา 17:27 น.
พุทธสาสนิกชนร่วมกิจกรรม "ร่วมคืนพื้นที่บุญให้สังคมไทย" เนื่องในโอกาสเปิดหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ หรือ สวนโมกข์กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ได้จัดงานทำบุญอาคารเปิดหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ หรือ สวนโมกข์กรุงเทพฯ ในกิจกรรม ร่วมคืนพื้นที่บุญให้สังคมไทยที่สวนโมกข์กรุงเทพฯ  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีอุปการคุณ ธรรมภาคี กัลยาณมิตรและสาธารณชนได้มีส่วนร่วมทำบุญตักบาตร เสวนา ปฏิบัติธรรม มหรสพทางวิญญาณ แล้วลองชิมนิพพานที่กลางกรุง

ทั้งนี้ในเวลา 8.00 น. นายเสนาะ อูนากูล อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เป็นประธานในพิธี ตักบาตรสาธิตอย่างครั้งพุทธกาลที่ลานหินโค้งเบื้องหน้าภาพปูนปั้นจำลองหินสลักพุทธประวัติชุดแรกของโลกและพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร มีบุคคลสำคัญ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง โดยมีพระภาวนาโพธิคุณ เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

สำหรับพิธีทำบุญตักบาตรสาธิต อย่างครั้งพุทธกาล จะกระทำโดยให้พระนั่งเป็นระเบียบ แล้วมอบบาตรให้เจ้าภาพตัก จัดอาหารใส่ แล้วจึงเอามาถวายพระที่นั่งอยู่ เมื่อฉันเสร็จจึงอนุโมทนา แต่เมื่อการจัดอาหารใส่บาตรเสร็จแล้วค่อยนำมาถวายพระ ต้องใช้คนขนของจำนวนมาก จึงได้เปลี่ยนมาเป็นให้วางบาตรหน้าพระแต่ละรูป โดยพระทุกองค์จะฉันด้วยมือเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้า ซึ่งพิธีนี้เป็นการสาธิตให้เห็นว่าในสมัยพุทธกาลนั้นการเลี้ยงพระจำนวนมากสามารถทำได้อย่างไร

หอจดหมายเหตุฯ  ตั้งอยู่ที่ สวนวชิรเบญจทัศ อุทยานจตุจักร กรุงเทพฯ โดยเป็นอาคาร 3 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 ห้องหนังสือและสื่อธรรม ชั้น 2 สวนปฏิจจสมุปบาท ห้องปฏิบัติธรรมและประชุมสัมมนา ห้องนิทรรศการ นิพพานชิมลอง และชั้น 3 ห้องประชุม ห้องจดหมายเหตุ สำนักงาน ห้องค้นคว้า

พทธศาสนิกชนร่วมทำบุญที่ลานหินโค้ง สวนโมกข์ กรุงเทพฯ

 

 

ประชาชนเข้าชมนิทรรศการในหอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ