ข้าราชการเกษตรน้อยใจผลโพลให้คะแนนน้อย

  • วันที่ 09 มี.ค. 2559 เวลา 19:47 น.

ข้าราชการเกษตรน้อยใจผลโพลให้คะแนนน้อย

ปลัดเกษตรน้อยใจผลโพลให้คะแนนผลงานกระทรวงน้อยไป ข้าราชการเผยทำงานทุกวันไม่เคยหยุดมีโครงการนับพันต้องรับผิดชอบแต่กำลังคนเท่าเดิม

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าหลังจากที่ผลโพลของสวนดุสิตออกมา ทำให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ เสียกำลังใจมาก เนื่องจากในช่วงภัยแล้งที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯได้มีการเตรียมการรับมือมาตั้งแต่ต้นปี เพราะเห็นปริมาณน้ำสำรอง  และได้มีการเตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรออกมา ทำให้เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งสามารถที่จะออกมาช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันที

“แต่ผลการสำรวจออกมาพบว่า กระทรวงเกษตรฯได้คะแนนน้อยมาก ผมก็เลยสงสัยว่าวิธีการถามของสวนดุสิตโพลเป็นอย่างไร จึงได้ไปขอข้อมูลก็พบว่า มีการตั้งคำถามเพียงคำถามเดียวในหัวข้อ การให้คะแนนผลงานของรัฐบาล ในด้านต่อไปนี้ และจากนั้นเป็นการเรียงผลงานของรัฐบาล  19  ข้อ และให้ประชาชนเป็นผู้ให้คะแนน โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรฯคือข้อ  4 ถามเพียงว่า  การช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ ปรับโครงสร้างลดต้นทุนการผลิตซึ่งรมว.เกษตรฯ ก็แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีให้กำลังใจและให้เดินหน้าทำงานกันต่อไป “

ทั้งนี้จากคำถาม ไม่มีการถามในรายละเอียด ให้ผู้ตอบ ให้คะแนนเท่านั้น  ซึ่งแน่นอนว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกกระทบกับราคาสินค้าเกษตร   สินค้าเกษตรจึงไม่ได้มีราคาสูง ในขณะที่การลดต้นทุนการผลิตกระทรวงเกษตรฯได้ดำเนินการหลายมาตรการ ทั้งการส่งเสริมให้ความรู้ ในการการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง การตรวจสอบปุ๋ยปลอม ทำให้เกษตรกรได้ปุ๋ยที่ดีและลดการใช้ปุ๋ย การลดค่าเช่าที่ดินเป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ประชาชนทั่วไปอาจไม่รับทราบ และก็ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไปถามนั้นมีเกษตรกรไม่ถึง20%ซึ่งการหารือกับผู้ทำโพลก็เพื่อให้ให้ความเป็นธรรมในการตั้งคำถามนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า  หลังมีโพล ออกมา เจ้าหน้าที่รู้สึกเสียกำลังใจเพราะที่ผ่านมา กรมส่งส่งเสริมการเกษตรทำงานกันแบบเหน็ดเหนื่อยชั่วชีวิต เสาร์อาทิตย์ไม่ได้หยุด ทำงานกับแบบไม่ได้พัก  จนกระทั่งเพื่อข้าราชการกระทรวงอื่นที่ทำงานด้วยกัน เช่นมหาดไทยหรืออื่น ต่างโทรมาให้กำลังใจ และแปลกใจเพราะทำงานกันหนักมา ทุกวันนี้ทำงานกันหนักแต่ผลโพลไม่สะท้อนความเป็นจริง  เพราะขณะนี้มีงานของโครงการส่งทุกพื้นที่เป็นพันโครงการแต่เจ้าหน้าที่เรามีเท่าเดิม“หน้าที่ผมวันนี้คือมาทวงหากำลังใจให้กับลูกน้องของผม ซึ่งก็ดีใจที่ปลัดไปถามให้ เพราะก่อนหน้ามีโพลออะไรออมา พวกเราก็ไม่ค่อยได้สนใจ เดินหน้าทำงานกันไป แต่ครั้งนี้ไม่สะท้อนความเป็นจริง ไม่ไดอยากทะเลาะกับคนทำโพล เพียงแต่เมื่อดูคำถามแล้ว ควรมีการลงรายละเอียดด้วย  ซึ่งน่าจะได้คำตอบออกมาอีกแบบหนึ่ง  ซึ่งวันนี้ผู้บริหารก็เข้าใจ“นายโอฬารกล่าว

ข่าวอื่นๆ