ประกันเซ็นทรัลเวิลด์เจอเสียหายหมื่นล้าน

วันที่ 30 ก.ค. 2553 เวลา 05:37 น.
ประกันกุมขมับ ความเสียหายเซ็นทรัลเวิลด์วิ่งเฉียดหมื่นล้านบาท

นายอนันต์ เกษเกษมสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเวศประกันภัย เปิดเผยว่า ความคืบหน้าในการสำรวจความเสียหายของเซ็นทรัลเวิลด์มีความคืบหน้าขึ้นเรื่อยๆ คงจะได้ชดใช้ความเสียหายได้ไม่ช้าไม่นานนี้ เพราะยังไม่สรุปความเสียหายได้ทั้งหมด แต่จากการรายงานของบริษัทสำรวจภัยที่มีเข้ามาเป็นระยะ ตัวเลขความเสียหายรวมวิ่งเข้าใกล้ 1 หมื่นล้านบาทแล้ว ทั้งในส่วนของความเสียหายตัวอาคาร ความเสียหายในทรัพย์สิน และความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงัก

“เฉพาะความเสียหายในทรัพย์สินที่มีรายงานเข้ามามีประมาณ 2,000 ล้านบาทแล้ว ซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ส่วนธุรกิจหยุดชะงัก เขาซื้อความคุ้มครองไว้ประมาณ 200-300 ล้านบาท ก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกัน” นายอนันต์ กล่าว

นายอนันต์ กล่าวว่า ในส่วนความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงักนั้น จากการที่ผู้ประกอบการสามารถย้ายไปเปิดธุรกิจที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว ได้ ก็ทำให้ตัวเลขความเสียหายลดลง แต่ถึงแม้ตัวเลขความเสียหายจะเกิน 300 ล้านบาท แต่ลูกค้าซื้อความคุ้มครองไว้เพียง 300 ล้านบาทเท่านั้น ส่วนที่เกินไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัย

ทั้งนี้ การสำรวจความเสียหายถือว่าทำไปได้ 80-90% แล้ว น่าจะสรุปตัวเลขที่ชัดเจนออกมาได้ในเร็วๆ นี้ แต่ไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนได้ เพราะต้องมีการรายงานและรับฟังความเห็นจากบริษัทรับประกันภัยต่อที่อยู่ในต่างประเทศหลายรายด้วยกัน ซึ่งแต่ละบริษัทจะรับประกันในสัดส่วนแห่งละ 10%

“ส่วนที่สำรวจความเสียหายเสร็จแล้ว ก็ได้เริ่มทำการก่อสร้างแล้ว ซึ่งเราก็สามารถหาบริษัทมารับประกันภัยในช่วงก่อสร้างได้แล้ว” นายอนันต์ กล่าว

นายพุทธิพงษ์ ด่านบุญสุต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย กล่าวว่า ความคืบหน้าการประเมินความเสียหายของอาคารเซ็นทรัลเวิลด์ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจรายละเอียดของหน่วยงานพิสูจน์หลักฐาน ที่ทางบริษัทและบริษัทรับประกันภัยต่อต่างประเทศได้ว่าจ้างเข้ามาทำงาน

เดิมคาดว่าจะสรุปออกมาได้สิ้นเดือน ก.ค.นี้ แต่คงต้องล่าช้าออกไปอีก เนื่องจากต้องมีการสัมภาษณ์พยานบุคคล ดูรายละเอียดสถานที่ โดยไม่สามารถที่จะเร่งรัดหน่วยงานดังกล่าวได้ เพราะมีมาตรฐานการทำงานที่เป็นมาตรฐานสากล

นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า ขณะนี้หน่วยงานพิสูจน์หลักฐานไม่ประมาณการความเสียหายเพราะทำงานยังไม่เสร็จ และมีผลต่อหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งลูกค้าบริษัทประกันภัยที่ร่วมรับประกันภัย รวมถึงบริษัทประกันภัยต่อ สำหรับความสนใจในการทำประกันภัยก่อการร้ายมีเข้ามาจำนวนมากแต่บริษัทไม่ถือเป็นโอกาสในการทำตลาด โดยจะพิจารณาตามความจำเป็นของลูกค้า ซึ่งมี 23 ราย ที่มีความจำเป็นต่อการที่จะต้องมีความคุ้มครองภัยก่อการร้าย ได้ส่งเรื่องไปให้บริษัทประกันภัยต่อต่างประเทศพิจารณารับประกันภัยแล้ว