ระวังภัยร้าย เทศกาลตรุษจีน

วันที่ 06 ก.พ. 2559 เวลา 09:47 น.
ระวังภัยร้าย เทศกาลตรุษจีน
โดย...ไซเรน

เทศกาลตรุษจีน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของคนไทยเชื้อสายจีน ที่จะได้กราบไหว้บรรพบุรุษ และได้ท่องเที่ยวตามประเพณีที่ทำต่อเนื่องกันมาช้านาน

แต่แน่นอนว่าทุกสิ่งอันเมื่อเป็นเรื่องดี อีกมุมก็ย่อมมีเรื่องร้ายตามมา เทศกาลตรุษจีนก็เช่นกัน ภัยร้ายมาได้แทบจะทุกอย่าง ทั้งจากการกระทำของตนเอง หรือแม้แต่ภัยร้ายที่ถูกหยิบยื่นจากมิจฉาชีพ

เพื่อเป็นการป้องกันให้เทศกาลตรุษจีนมีแต่ความสุข ความทุกข์ต่างๆ ไม่กล้ำกราย ส่วนหนึ่งก็ต้องเริ่มจากตนเองด้วย เพราะภัยร้ายหากมันมา ก็มักจะไม่เลือกเวลาใดๆ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกมาตรการ 6 ข้อ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ และขอความร่วมมือช่วยกันป้องกันอันตรายในช่วงเทศกาลตรุษจีน คือ

1.ระมัดระวังอัคคีภัยเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการจุดธูปเทียนไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ รวมทั้งการเผาสิ่งของเซ่นไหว้ ตลอดจนการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือก๊าซหุงต้ม ต้องมีผู้ควบคุมอย่างใกล้ชิด ก่อนออกจากบ้านต้องตรวจตราให้เรียบร้อย

2.ห้ามพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะ และหลีกเลี่ยงการจุดดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด วัตถุอันตราย หรือการละเล่นอื่นใดในลักษณะก่อความเดือดร้อนรำคาญ

3.การออกไปทำธุระหรือท่องเที่ยวไม่ควรใส่เครื่องประดับหรือของมีค่า หรือวางทรัพย์สินไว้ในรถยนต์ในลักษณะที่คนร้ายมองเห็นซึ่งถูกโจรกรรมได้ และขอให้ผู้ปกครองกำชับเด็กและเยาวชนให้ระมัดระวังผู้ที่จะมาหลอกลวงในทางมิชอบ หรือไม่ควรปล่อยให้เที่ยวตามลำพัง กรณีพาเด็กเล็กออกจากบ้านขอให้จัดทำบัตรที่มีชื่อเด็ก บิดา มารดา หมายเลขโทรศัพท์ ใส่ไว้ในกางเกงหรือกระเป๋าเสื้อของเด็ก เพื่อสะดวกในการติดตามหรือนำส่งผู้ปกครองกรณีพลัดหลง

4.ในการเดินทางขอให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกชนิดใช้ความระมัดระวัง ไม่ควรขับรถในขณะร่างกายอ่อนเพลีย การเสพสุราหรือของมึนเมา และการขับรถเร็ว ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

5.ผู้เดินเท้าควรใช้ความระมัดระวัง ใช้ทางเท้า ไหล่ทางในการสัญจร การข้ามถนนให้ใช้สะพานลอยทางข้าม ทางม้าลาย หรือจุดที่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

6.สถานที่ตากอากาศ เช่น ชายทะเล อุทยาน น้ำตก หรือแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีประชาชนเป็นจำนวนมาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ตำรวจท้องที่ ตำรวจท่องเที่ยว และตำรวจน้ำ ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกทั้งทางบกและทางน้ำเป็นพิเศษ

ทั้ง 6 ข้อข้างต้นเป็นความห่วงใยจากผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่จะพักผ่อน กราบไหว้บรรพบุรุษ รวมถึงท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีน ที่ต้องพึงระวังภัย