เตือนจุดเสี่ยงถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่น

วันที่ 22 ม.ค. 2559 เวลา 18:35 น.
เตือนจุดเสี่ยงถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่น
ร่วมด้วยช่วยกันศูนย์ขอนแแก่นเตือนจุดเสี่ยงถนนเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันตกยังไม่มีไฟส่องสว่างปัญหาไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ส่งผลให้ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น ตั้งแต่แยกบายพาสชุมแพถึงถนนทางเลี่ยงเมืองสำราญเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง ทั้งที่เส้นทางนี้มีทั้งทางแยก ทางร่วม ทางโค้ง และจุดกลับรถหลายจุด แต่หน่วยงานรับผิดชอบกลับปล่อยปะละเลย ไม่ต่างอะไรที่ชีวิตของผู้ขับขี่ต้องแขวนอยู่บนความเสี่ยง       ถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่นฝั่งตะวันตก เป็นเส้นทางที่มีประชาชนสัญจรผ่านอย่างหนาแน่น เพราะสามารถเดินทางผ่านตัวจังหวัดโดยไม่ต้องวิ่งเข้าเมืองซึ่งเสี่ยงกับรถติด จากการสังเกตของทีมศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น ในการลงพื้นที่ติดตามปัญหาถนน  ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง พบว่าตั้งแต่ บขส.แห่งที่ 3 ไปจนถึงแยกบายพาสชุมแพจะมีไฟฟ้าส่องสว่างเป็นบางจุด แต่เมื่อเลยแยกบายพาสชุมแพไปจนถึงถนนเลี่ยงเมืองสำราญกลับมืดสนิท ทั้งที่มีทางแยก ทางร่วม ทางโค้งและจุดกลับรถหลายจุด ผู้ขับขี่ต้องอาศัยเพียงไฟหน้ารถในการมองเส้นทางซึ่งเห็นได้เพียงระยะสั้นๆ ทำให้เสี่ยงอันตรายอย่างมากและเกิดอุบัติเหตุขึ้นเป็นประจำ                         มีจุดเสี่ยงในอีกหลายพื้นที่ที่รอคอยให้หน่วยงานรับผิดชอบเข้าไปดูแลแก้ไข เพียงเราทุกคนร่วมกันสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาร่วมแจ้งเตือน ผ่านทางสายด่วนร่วมด้วยช่วยกัน 1677 และทาง Application m-Rescue ร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อความปลอดภัย สร้างสังคมไทยที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น