ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ

วันที่ 09 ม.ค. 2559 เวลา 11:43 น.
ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ
โดย...โยโมทาโร่ ภาพ... PR

งาน “ตลาดนัดโอกาสร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ” ซึ่งจัดไปเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2558 ณ สตูดิโอนาว 26 สยามสแควร์ ซอย 7 ที่ผ่านมา ทำให้เราเชื่อว่าทุกคนล้วนมีความคิดที่จะทำสิ่งดีๆ เพื่อให้สังคมที่เป็นอยู่ดีขึ้น

วิเชียร พงศธร ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทยผู้ริเริ่มโครงการร่วมร้อยพลังเปลี่ยนประเทศว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยเราเกิดองค์กรที่ทำงานพัฒนาสังคมในประเทศไทยจำนวนมาก แต่ขาดโอกาสในการเชื่อมต่อและประสานทรัพยากรอย่าง บุคลากร เงินทุน ความรู้ และเครือข่ายที่จะเข้ามาร่วมมือกัน “ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ” จึงทำหน้าที่เสมือนเป็นตัวกลางในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลสูงสุดที่จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ให้กับสังคม

 

แนวคิดหลักของโครงการนี้ มนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บลจ.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง หนึ่งในภาคีขับเคลื่อนโครงการอธิบายเพิ่มเติมว่า “เราทุกคนในโลกใบนี้พระเจ้าล้วนสร้างมาเพียงคนเดียว ดังนั้นตัวเราจึงเป็นพระเอกในชีวิตของเราเอง และเราทุกคนก็ล้วนมีความรักที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เหมือนอวัยวะในร่างกายที่ช่วยเหลือกัน และหากเปรียบอวัยวะกับมะเร็ง จะต่างกันตรงที่อวัยวะจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่มะเร็งนั้นดูดกลืนกินเพียงอย่างเดียว ดังนั้นเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในสังคมเรามีคนที่อยากจะทำโครงการต่างๆ มากมาย และเราก็มีหลายๆ องค์กรที่พร้อมจะให้เงินทุนช่วยเหลือ แต่จะทำอย่างไรที่เงินเหล่านี้จะไม่ได้ใช้แล้วหมดไปเพียงอย่างเดียว แต่สามารถบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีตัวกลางที่ช่วยขับเคลื่อนให้ทุกโครงการเพื่อสังคมเกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาว นี่จึงเป็นเรื่องที่ดีที่เราทุกคนที่มีจิตอาสาจะเข้ามาร่วมมือกันทำสิ่งดีให้เกิดขึ้น”

ชัยณรงค์ มณเทียรวิเชียรฉาย ผู้อำนวยการกลุ่มสถาบันการศึกษาเซนต์จอห์น เล่าถึงโครงการสื่อดิจิทัลลดความเหลื่อมล้ำวิทย์-คณิต ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้ความร่วมมือของโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศว่า

 

“โครงการของเราเป็นโครงการเพื่อการศึกษาพัฒนา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างเด็กต่างจังหวัดกับกรุงเทพฯ ก่อนหน้านี้เราเคยให้ทุนการศึกษากับเด็กต่างจังหวัดเข้ามาเรียนในกรุงเทพฯ ซึ่งไม่ได้ผลอย่างที่คาดเด็กหลงแสงสีในเมืองและแยกห่างจากครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดี เราจึงเปลี่ยนไปตั้งโรงเรียนในต่างจังหวัดที่ อ.เชียงคานจ.เลย ที่นั่นเราเห็นความเหลื่อมล้ำในหลายเรื่อง แต่มีเรื่องหนึ่งที่ไม่เหลื่อมล้ำก็คือความกระหายในการเรียนรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

“แต่ปัญหาอย่างหนึ่งคือก็คือซิสเตอร์ที่เข้าไปสอนนั้นไม่สามารถสอนวิชาวิทย์-คณิตศาสตร์ ให้เด็กนักเรียนมีผลคะแนนที่ดีได้ จึงต้องร่วมมือกับกลุ่มบริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น ซึ่งทำโครงการนำระบบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รูปแบบใหม่มาใช้ในโรงเรียน ช่วยครูเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่นักเรียน ในปีที่ผ่านมาผลปรากฏว่าโรงเรียนเห็นเด็กสามารถสอบโอเน็ตได้เป็นอันดับหนึ่งของจังหวัด ซึ่งแสดงว่าโครงการนี้ได้ผลในแง่ของการพัฒนาระบบการศึกษาด้านวิทย์-คณิต”

ปัจจุบันโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศมีทั้งหมด 141 โครงการที่สมัครเข้าร่วม แต่มี 31 โครงการที่พร้อมขยายผล เพื่อให้สามารถช่วยคนไทยได้เบื้องต้น 4.12 ล้านคน ตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายของผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการ ซึ่งไม่ว่าคุณจะเลือกปลูกต้นไม้ รณรงค์สิทธิสัตว์ หรือเรียกร้องต่อต้านการคอร์รัปชั่น ลองเข้าเสนอโครงการที่อยากจะทำได้ที่ www.thailandcollaborationforchange.com เพื่อหาแนวร่วมจิตอาสาในการทำความดี หรือแม้กระทั่งคุณอยากเข้าร่วมโครงการที่มีแนวคิดเดียวกับสิ่งที่คุณสนใจก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มอาสาที่จัดตั้งขึ้นแล้วได้เช่นกัน จึงน่าจะเรียกได้ว่าโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศไทยน่าจะเป็นศูนย์กลางของเหล่าจิตอาสาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในเวลานี้ก็ว่าได้