สธ.ยันของบแจกอสม.ตามหลักการ

วันที่ 24 ก.ค. 2553 เวลา 07:38 น.
รมช.สธ. ยืนยันของบแจก อสม. 7,240 ล้าน ตามหลักการ

นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ รมช.สาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบกระแสข่าวที่กระทรวงสาธารณสุข จะเสนอค่าตอบแทนให้อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในปีงบประมาณ 2554 รายละ 600 บาทต่อเดือน รวม 7,240 ล้านบาท ทั้งที่อสม.มีจำนวนเพียง 8 แสนคน เนื่องจากทุกอย่างยืนอยู่บนข้อเท็จจริง

นางพรรณสิริ กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2553 สธ.ได้จ่ายค่าป่วยการให้ อสม.ทั่วประเทศ 9.8 แสนคน รายละ 600 บาท ตลอด 12 เดือน รวมเป็นเงิน 7,029 ล้านบาท และในปีงบประมาณ 2554 ได้เสนอขอตั้งงบประมาณเพื่อให้กับ อสม. จำนวน 1 ล้านคน วงเงิน 7,236 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 206 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามทิศทางการเพิ่มขึ้นของครัวเรือนไทย