พระพรหมวชิรญาณเยือน "กัมพูชา" จัดงานทำบุญสองแผ่นดิน

  • วันที่ 24 ธ.ค. 2558 เวลา 18:33 น.

พระพรหมวชิรญาณเยือน "กัมพูชา" จัดงานทำบุญสองแผ่นดิน

เจ้าอาวาสวัดยานนาวาเผยสัมพันธ์พระสงฆ์ไทย-กัมพูชา แน่นแฟ้น ย้ำสองประเทศเป็นพี่น้องเหนียวแน่น

เมื่อวันที่ 19-22 ธ.ค. ที่ผ่านมา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีบัญชาให้ พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา และกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นผู้แทนคณะสงฆ์ไทยร่วมพิธีทำบุญราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ของทั้งสองประเทศ

พระพรหมวชิรญาณ เปิดเผยว่า คนไทย และกัมพูชานั้น เป็นพี่น้องกัน แม้ประวัติศาสตร์บางช่วงตอนอาจกระทบกระทั่ง ขัดแย้งกันอยู่บ้าง ก็เป็นเรื่องธรรมดาของการปกครอง แต่ในทางจิตหรือทางธรรมนั้นไม่ต่างกัน ทุกคนจึงควรมีธรรมะเป็นหลักทางใจ และเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต เพราะหากขาดธรรมะแล้ว คนก็ไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉาน จึงควรสั่งสมความดี เชื่อในกฎแห่งกรรม และตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดของตน

ทั้งนี้ ในส่วนของราชอาณาจักรกัมพูชา เจ้าหญิงศรีสวัสดิ์ แก้วโสมาการิธาระกา และ เจ้าหญิงศรีสวัสดิ์ แก้วกุสุมะเนียรีรัตนา พระธิดาในเจ้าหญิงนโรดม รังสีจันดารา ท่านผู้หญิงญึก บุญทา ศาสนาจารย์กระทรวงศึกษาธิการ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะผู้จัดงานถวายการต้อนรับ

จากนั้น ได้เดินทางไปยังบริเวณโบราณสถาน “นครวัด นครธม” เมืองเสียบเรียบ ประเทศกัมพูชา เพื่อปฏิบัติศาสนกิจ ในพิธีทำบุญอุทิศถวายแด่บูรพกษัตริย์และวีรชนแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ตามที่คณะรัฐบาล ร่วมกับพุทธสมาคมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม โดยมีสมเด็จพระสังฆราชแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และคุณหญิงแมน สำออน รองนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ โดยมีผู้ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก อาทิ พระราชวงศ์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ผู้ว่าราชการจังหวัดเสียบเรียบ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ พระสงฆ์กว่า 4,000 รูป ประชาชนชาวกัมพูชา และประชาชนชาวไทยรวมนับหมื่นคน

ภายหลังเสร็จสิ้นศาสนกิจ พระพรหมวชิรญาณ พร้อมด้วยคณะติดตาม ได้เดินทางไปยังกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของประเทศกัมพูชา เพื่อให้เจ้าหญิงศรีสวัสดิ์ พงษ์เนียรีมุนีพงศ์ เจ้าหญิงนโรดม รังสีจันดารา พร้อมด้วยสมาชิกพระราชวงศ์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ผู้แทนรัฐบาล ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ตลอดจนชาวไทยและชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในกรุงพนมเปญ เข้ากราบถวายสักการะ ณ ห้องรับรองโรงแรมซานฮาล กรุงพนมเปญ

ทั้งนี้ ก่อนเดินทางกลับในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม เจ้าหญิงนโรดม รังสีจันดารา และพระธิดา ได้กราบนิมนต์พระพรหมวชิรญาณ เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานขององค์กรอุ้มชูดูแลเด็กกำพร้าประเทศกัมพูชา ที่จังหวัดกำปงสปือ ประเทศกัมพูชา โดยพระพรหมวชิรญาณ ได้ร่วมมอบปัจจัยและทุนการศึกษาเพื่อให้องค์กรอุ้มชูดูแลเด็กกำพร้าประเทศกัมพูชา เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าต่อไป

 

ข่าวอื่นๆ