ประชาชนหลั่งไหลสักการะพระอัฐิพระสังฆราช

วันที่ 19 ธ.ค. 2558 เวลา 11:06 น.
ประชาชนหลั่งไหลสักการะพระอัฐิพระสังฆราช
ประชาชน หลั่งไหลรอกราบสักการะพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราช วันสุดท้ายเนืองแน่น ต่อแถวยาวล้นออกไปนอกบริเวณวัดบวรฯ

วันที่ 19 ธ.ค. บรรยากาศที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหารตั้งแต่เช้า พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก เดินทางมาเพื่อรอเข้ากราบสักการะและเคารพพระอัฐิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ซึ่งทางวัดได้เริ่มเปิดประตูให้เข้ากราบสักการะในเวลา 08.30 น.ที่ผ่านมา เนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุด รวมถึงมีการประกาศว่าวันนี้ทางวัดจะเปิดให้ประชาชนเข้าเคารพ และสักการะพระอัฐิเป็นวันสุดท้าย ทำให้มีประชาชนมากเป็นพิเศษกว่า 2 วันที่ผ่านมา จนต้องเข้าแถวยาวออกไปนอกรั้ววัด ยาวออกไปจนถึงถนนราชดำเนิน

บริเวณด้านหน้าพระตำหนักเพ็ชร มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทหาร และตำรวจ ให้การดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาสักการะ โดยจัดให้เข้าไปสักการะเป็นชุด ครั้งละ 40-50 คน ใช้เวลาประมาณชุดละ 2 นาที เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสเข้าไปสักการะพระอัฐิได้อย่างทั่วถึง

ผู้ที่เข้าไปสักการะพระอัฐิก็จะได้รับหนังสือ บวรธรรมบพิตร และ หนังสือพระปะวัติสมเด็จพระสังฆราชทั้ง 19 พระองค์ เป็นที่ระลึก และในวันนี้ทางวัดจะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะพระอัฐิได้จนถึงเวลา 14.00 น.เท่านั้น จากนั้น จะมีพิธีพระราชกุศลพระอัฐิ ในเวลาประมาณ 16.30 น. โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นผู้แทนพระองค์ในการประกอบพระราชพิธี