ขบวนพระอิสริยยศแห่เชิญพระโกศพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

วันที่ 16 ธ.ค. 2558 เวลา 16:19 น.