สักการะพระศพพระสังฆราช

วันที่ 15 ธ.ค. 2558 เวลา 14:58 น.