วัดปทุมฯทำเพลง "แสงเพลิงสุดท้าย" ถวายสมเด็จพระสังฆราช

วันที่ 14 ธ.ค. 2558 เวลา 14:34 น.
วัดปทุมฯทำเพลง "แสงเพลิงสุดท้าย" ถวายสมเด็จพระสังฆราช
วัดปทุมวนารามฯ จัดทำเพลง “แสงเพลิงสุดท้าย”ถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระปกรณ์วินณ์ ฐิตวํโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เปิดเผยว่า ในวาระพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 16 ธ.ค. นี้ กลุ่มศิลปินและจิตอาสากลุ่มบัวลอย ในโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย ภายใต้การดูแลของวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร และการสนับสนุนอย่างเป็นทางการของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้สนองงานเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยการประพันธ์คีตธรรมเป็นบทเพลงในวาระโอกาสต่างๆ  ในโอกาสนี้ จึงได้จัดทำบทเพลง “แสงเพลิงสุดท้าย” เพื่อน้อมถวายส่งเสด็จเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรฯ ซึ่งแต่งคำร้อง โดย ฐิตว์โสภิกขุ วัดปทุมวนาราม, ทำนองโดย เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์ และรัชต์พงษ์ สมศรี เรียบเรียง โดย เจษฎา สุขทรามร และขับร้อง โดย ปาน ธนพร แวกประยูร

พระปกรณ์วินณ์  กล่าวต่อว่า สำหรับเนื้อหาของบทเพลง “แสงเพลิงสุดท้าย” นั้น ได้รับแรงบันดาลใจจากพระคติธรรมในพระองค์ ที่ว่า ... สิ่งใดชำรุดสิ่งนั้นได้ชื่อว่าโลก สิ่งใดดำรงอยู่สิ่งนั้นได้ชื่อว่าธรรม... แม้สังขารของพระองค์สิ้นไปกลางเพลิงไฟ แต่ธรรมของพระองค์จะดำรงอยู่คู่โลก ดุจนามแห่งพระองค์ว่า "ญาณสังวร" ฉันนั้น โดยเปรียบเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร เป็นเสมือน “พระจันทร์” เนื่องด้วยพระองค์มีจริยาวัตรที่นุ่มนวล อ่อนโยน แต่เข้มแข็ง เป็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดมน     เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ ก็เปรียบเสมือนการเปลี่ยนผ่านจากคืนวันเพ็ญสู่คืนข้างแรม สะท้อนภาพความไม่เที่ยงแท้ของทุกสรรพสิ่ง    และไม่นานนักพระจันทร์ก็จะกลับมาส่องสว่างตามวิถีดังเดิมซึ่งก็คือแสงธรรมในดวงใจยังคงสาดส่องต่อไปให้พวกเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตาม

สำหรับช่องทางการรับฟังเพลง “แสงเพลิงสุดท้าย” นั้น   สามารถดาวน์โหลดได้ในทุกช่องทาง ทั้ง ยูทูป (Youtube), ไอจูน (itunes), เคเคบล็อก (KKbox), ไลน์มิวสิค (Line Music), กูเกิ้ลเพล (Google Play) เป็นต้น  โดยรายได้ทั้งหมดจะนำมาสนับสนุนโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม เพื่อเป็นทุนผลิตผลงานดีๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป

พระปกรณ์วินณ์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ในวันที่ 16 ธ.ค. วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ได้ร่วมเป็น 1 ในวัดที่เปิดให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าวางดอกไม้จันทน์ สำนักงานเขตปทุมวัน ร่วมกับวัดปทุมวนารามฯ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตปทุมวัน จะจัดกิจกรรม “คีตัญชลีบูชา” เพื่อเป็นการน้อมส่งเสด็จฯ  โดยจัดแสดงเป็นนาฏลีลาผ่านคีตธรรมในบทเพลงต่างๆ อาทิ สังฆราชบูชา, จิตตนคร , ชีวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก , แสงเพลิงสุดท้าย และนิทรรศการ พระประวัติ พระกรณียกิจ และคำสอนในสมเด็จ พระญาณสังวร 102 วจนธรรม รอบวัดปทุมวนาราม เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้พระประวัติ พระกรณียกิจ และคำสอนของพระองค์ ทั้งเป็นข้อคิดสอนใจให้กับผู้มาร่วมในพระราชพิธีด้วย

ส่วนกลุ่มศิลปินและจิตอาสากลุ่มบัวลอย จะจัดกิจกรรมคีตัญชลีบูชา ชุด “สถิตไว้ในรอยธรรม พระญาณสังวร” โดยกลุ่มศิลปินที่เคยถวายงาน นำทีมโดย ปาน ธนพร แวกประยูร, อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี, ลูกหว้า พิจิกา, ศิลปินวง  อลาร์มไนน์ จะนำพระประวัติ พระกรณียกิจ หลักธรรมคำสอนของพระองค์ มาร้อยเรียงผ่านการแสดงธรรมคีตา และการภาวนาเบื้องต้น ประกอบคำบรรยายถึงพระประวัติ พระกรณียกิจ ในช่วงชีวิตของพระองค์ ตั้งแต่วัยเด็ก วัยกลางคน และจวบจนวาระสุดท้ายของพระชนม์ การเริ่มแสดงตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไปที่วัดปทุมวนารามฯ

ชมคลิป https://youtu.be/4mnztEUHSjg

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต