นร.ไทยคว้า 5 เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิกม.ต้น

วันที่ 14 ธ.ค. 2558 เวลา 08:00 น.
นร.ไทยคว้า 5 เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิกม.ต้น
นักเรียนไทยคว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 5 รางวัลและเหรียญอื่นๆรวม24รางวัล 48 เหรียญในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า นักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 5 รางวัล เหรียญเงิน 9 รางวัล  เหรียญทองแดง 5 รางวัล และรางวัลชมเชย 5 รางวัล รวม 24 รางวัล 48 เหรียญ ประกอบด้วยประเภทบุคคลได้ 3 เหรียญทองได้แก่  เด็กชายธัชพล  จิรรัตนโสภา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เด็กหญิงปาณิสรา  ตั้งงามสกุล โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และเด็กชายธนา  สมศิริวัฒนา จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

เหรียญเงิน 5 รางวัลได้แก่ เด็กชายกอบชนม์  สิทธิธรรมโชติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายนิรวิทธ์  อารยะพิพัฒน์กุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร นายนญ  กังวานธีรวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร เด็กชายมัตตัญญู ตั้งเง็กกี่ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร และเด็กชายศิรธีร์  วัฒนสุรีย์พจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร

เหรียญทองแดง 3 รางวัล ได้แก่ เด็กชายอานุภาพ  ช่วยเจริญสุข โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา เด็กชายวสุ  พรหมอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และเด็กชายปรากฎ  งามละมัย โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

รางวัลชมเชย 5 รางวัล ได้แกเด็กชายจิรสิน  จานะพร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายธีระชัย  แซ่ตั้ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เด็กชายรวัชญ์ ผดุงเกียรติวงษ์ โรงเรียนพรหมเด็กชาย จังหวัดเพชรบุรี เด็กชายพีรพัศ  จงสุขกิจพานิช โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร และเด็กหญิงลออรัตน์  อุปคุณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

นอกจากนี้ ประเภททีมคว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทองได้แก่ทีมซี ประกอบด้วย นายนญ  กังวานธีรวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร เด็กชายปรากฎ  งามละมัย โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เด็กชายมัตตัญญู ตั้งเง็กกี่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร และเด็กชายรวัชญ์ ผดุงเกียรติวงษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี

เหรียญทองแดงได้ 2 รางวัล ได้แก่ ทีมบีประกอบด้วย เด็กชายธีระชัย  แซ่ตั้ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เด็กชายนิรวิทธ์  อารยะพิพัฒน์กุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กหญิงปาณิสรา  ตั้งงามสกุล โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และเด็กชายวสุ  พรหมอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และทีมดี ประกอบด้วย เด็กชายธนา  สมศิริวัฒนา จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร   เด็กชายพีรพัศ  จงสุขกิจพานิช โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร เด็กหญิงลออรัตน์  อุปคุณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา และเด็กชายศิรธีร์  วัฒนสุรีย์พจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร

ประเภทกลุ่มบุคคล รางวัลชนะเลิศเหรียญทองได้แก่ ทีมซี เหรียญเงิน 3 รางวัล ได้แก่ทึมเอ ประกอบด้วย เด็กชายกอบชนม์  สิทธิธรรมโชติ และเด็กชายจิรสิน  จานะพร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายธัชพล  จิรรัตนโสภา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา และเด็กชายอานุภาพ  ช่วยเจริญสุข โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา ทีมบี และทีมดี นอกจากนี้ทีมซียังสามารถคว้ารางวัลคะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับที่สองจาก 11 ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันไปครองอีกรางวัลหนึ่งด้วย

ด.ช.ธัชพล  จิรรัตนโสภา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา หนึ่งในนักเรียนที่ได้รับเหรียญทองทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม กล่าวว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนเด็กไทยมาแข่งขันและได้เหรียญทองในครั้งนี้ ซึ่งการแข่งขันในปีนี้ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษและยากมาก ตนเองมีความถนัดและชอบในวิชาคณิตศาสตร์เพราะรู้สึกว่ามันท้าทายและสนุกกับการคิดหาคำตอบตั้งแต่เด็ก ส่วนเคล็ดลับคือตั้งใจหมั่นฝึกฝน และทำข้อสอบจากสนามต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ  จึงทำข้อสอบในครั้งนี้ได้เกือบหมด และมั่นใจว่าทำคะแนนได้ดีอย่างแน่นอน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต