ซ้อมใหญ่สมพระเกียรติเคลื่อนพระศพสมเด็จพระสังฆราช

วันที่ 07 ธ.ค. 2558 เวลา 20:15 น.