มอบเครื่องราชเชิดชู"ฮีโร่กระบี่"

วันที่ 05 ธ.ค. 2558 เวลา 08:04 น.
มอบเครื่องราชเชิดชู"ฮีโร่กระบี่"
โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ เนื่องวันพ่อแห่งชาติรวมทั้งสิ้น ฯ16,060ราย "ชัช อุบลจินดา"หนุ่มกระบี่น้ำใจงามช่วยนักท่องเที่ยวต่างชาติ จมโคลน รับเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศ ยิ่งมงกุฎไทยประจำปี 2558

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติ ยศยิ่งมงกุฎไทย เนื่องในโอกาส พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธ.ค. 2558 รวมทั้งสิ้น 10,876 ราย

ทั้งนี้ สำหรับรายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ที่น่าสนใจ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ นายพีระศักดิ์ พอจิต นายตวง อันทะไชย นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์

นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ พล.ต.อ. ประวุฒิ ถาวรศิริ พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น พล.ต.อ.วินัย ทองสอง พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา พล.ต.อ.หาญพล นิตย์วิบูลย์ นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล นายปรเมธี วิมลศิริ

ขณะที่ชั้น มหาวชิรมงกุฎ อาทิ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา นายนพปฎล เมฆเมฆา พล.อ. นิวัติ ศรีเพ็ญอ่านได้ตาม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/B/031/1.PDF

นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษายังได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีอีกฉบับ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2558 ใจความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธ.ค.2558 รวมทั้งสิ้น 5,184 ราย

ทั้งนี้ในจำนวนผู้ได้รับเครื่องราช กว่า 5 พันราย มีรายชื่อของนายชัด อุบลจินดา ชาว จ.กระบี่ ที่ช่วยสามีภรรยา นักท่องเที่ยวชาวนอร์เวย์ให้รอดพ้นจากเหตุโคลนดูดเมื่อเดือน ต.ค.ที่ผ่านมาจนเป็นข่าวโด่งดัง สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยไปทั่วโลก โดย นายชัดได้รับพระราชทานเครื่องราช ชั้นต่ำกว่าสายสะพายเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์.

อ่านได้ตาม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/B/032/1.PDF