ผู้เลี้ยงสุกรค้านร่วมเป็นภาคีสมาชิก TPP

วันที่ 04 ธ.ค. 2558 เวลา 19:20 น.
ผู้เลี้ยงสุกรค้านร่วมเป็นภาคีสมาชิก TPP
เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรยื่นหนังสือถึงนายกฯ คัดค้านการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก TPP

นายสุรชัย  สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ  และ น.สพ.วิวัฒน์ พงษ์วิวัฒนชัย ประธานสหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์ราชบุรี และสมาชิกสมาคมและสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศยื่นหนังสือคัดค้านการเข้าร่วม “ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement : TPP)” ต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีผ่าน พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นประธานเปิดงาน “วันสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ 9” เพื่อแสดงจุดยืนการคัดค้านความตกลง TPP

ทั้งนี้เห็นว่าความตกลงในเรื่องดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงหมูของไทย จากการดั๊มพ์ตลาดเนื้อหมู ในส่วนที่เหลือจากการบริโภคของสหรัฐอเมริกาผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นอกจากนี้ขอให้รัฐบาลประกาศชัดเจนว่าจะใช้แนวทางการค้าเสรีหรือกลุ่มความร่วมมืออื่นๆ เช่น ASEAN + 6 หรือ RCEP ที่เป็นความร่วมมือที่มีการเจรจามานาน และเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่ไม่ได้ขัดกันทางผลประโยชน์แก่กันและกันมากจนเกิดความเสี่ยงอย่างมหาศาล