ปลัดมท.รับมอบเสื้อพระราชทาน"ปั่นเพื่อพ่อ"

วันที่ 04 ธ.ค. 2558 เวลา 14:59 น.
ปลัดมท.รับมอบเสื้อพระราชทาน"ปั่นเพื่อพ่อ"
ปลัดมหาดไทย รับมอบเสื้อและสิ่งของพระราชทานในกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD”             เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 58 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ  กระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีรับมอบเสื้อพระราชทานและสิ่งของพระราชทาน ในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำมามอบให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมของกระทรวงมหาดไทยในส่วนกลาง              สำหรับการจัดพิธีรับมอบเสื้อพระราชทานและสิ่งของพระราชทาน ในกิจกรรมจักรยานเฉลิม พระเกียรติฯ “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” กระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นเพื่อให้การรับมอบเสื้อและสิ่งของพระราชทาน เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ โดยกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย เสื้อ เข็มกลัดที่ระลึก และสายรัดข้อมือพระราชทาน เพื่อนำมามอบให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมของกระทรวงมหาดไทยในส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2558 และได้กำหนดจัดพิธีรับมอบฯ ในวันนี้ (4 ธ.ค.) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ของกระทรวงมหาดไทยทุกท่านได้เข้ารับมอบเสื้อและสิ่งของพระราชทาน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานสิ่งของพระราชทาน ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ              โดยผู้เข้ารับมอบเสื้อพระราชทานและสิ่งของพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ของกระทรวงมหาดไทยในครั้งนี้มี จำนวน 177 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายข้าราชการการเมือง ฝ่ายข้าราชการประจำ อธิบดี และข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ (เฉพาะในส่วนกลาง) ทั้งนี้ ทุกท่านจะได้นำเสื้อพระราชทานสวมใส่เข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคมนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน