จ่อเอาผิดรุ่นพี่รับน้องโหด พบแล้วเป็นวิทยาลัยเอกชน

  • วันที่ 02 ธ.ค. 2558 เวลา 16:42 น.

จ่อเอาผิดรุ่นพี่รับน้องโหด พบแล้วเป็นวิทยาลัยเอกชน

วิทยาลัยต้นสังกัดรุ่นพี่รับน้องโหดใช้ไฟลนก้น จ่อลงโทษให้พ้นสภาพหากเป็นนักศึกษา ชี้หากเป็นศิษย์เก่าจะดำเนินการตามกฎหมาย

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผย ว่ากรณีที่พบ ว่า เตรียมหามาตรการลงโทษนักศึกษารุ่นพี่ จัดกิจกรรมการรับน้องที่ไม่เหมาะสม เช่นพบมีการใช้ไฟลนก้นรุ่นน้องด้วยบริเวณริมชายหาดแห่งหนึ่งผ่านโซเชียลมีเดีย หรือการเผยแพร่คลิปรับน้องของนักศึกษาแห่งหนึ่ง ที่ให้รุ่นน้องเคี้ยวข้าวแล้วป้อนต่อกันด้วยปาก จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมถึงความไม่เหมาะสม ว่า ขณะนี้ทราบว่าเหตุดังกล่าวที่เกิดขึ้นเป็นนักศึกษาของวิยาลัยเอกชน ซึ่งทางผู้บริหารวิทยาลัยเองก็เสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว

ทั้งนี้ ได้ขอให้ไปตรวจสอบมาตรการต่างๆที่ออกไปก่อนหน้านี้ว่ามีจุดอ่อนตรงไหนหรือไม่ และแก้ไขจุดนั้นซึ่งผู้บริหารจะต้องลงไปดูด้วยตัวเองไม่ใช่แค่สั่งการ

พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าวว่า ปัญหาการรับน้องเป็นปัญหาซ้ำเดิม สถานศึกษาต้องหาทางให้เด็กได้ปลดปล่อยในทางที่ถูก และเชื่อว่าผู้บริหารไม่ได้ปล่อยปละละเลยแต่จำนวนวิทยาลัยทั้งรัฐและอกชนมีมากกว่า 800 แห่งแต่ละแห่งมีกิจกรรมมากอาจจะทำให้การดูแลไม่ทั่วถึง

นายอดินันท์ ปาบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.)  เปิดเผยว่า ได้ลงนามหนังสือคำสั่ง ที่ศธ.0211.7/20679  เรื่องการจัดกิจกรรมรับน้อง ส่งไปยัง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้กำชับสถานศึกษาทุกแห่งควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมรับน้องให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ให้อยู่ในกฎระเบียบ แต่กลับพบว่ามีการนำเสนอคลิปกิจกรรมรับน้องที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นในโลกออนไลน์จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคม ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและเป็นการกระทำผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 88 ห้ามโรงเรียนในระบบทำหรือยินยอมให้บุคคลอื่นทำการอันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศ หรือวัฒนธรรมของชาติหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

นายอดินันท์ กล่าวว่า สช.กำชับสถานศึกษาดำเนินกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล หลีกเลี่ยงพฤติ กรรมรุนแรงที่จะส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ และการดำเนินกิจกรรมควรตั้งอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายศีลธรรมอันดีงามไม่มีอบายมุขทุกชนิดเข้ามาเกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้สถานศึกษาต้องกำหนดแผนงานหรือมาตรการป้องกันและการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยให้ความสนใจเอาใจใส่ เฝ้าระวัง กวดขันนักเรียนนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีครูควบคุมระหว่างการจัดกิจกรรม มีการเตรียมความพร้อมป้องกันอุบัติเหตุ ตลอดจนมีการเตือนความเสี่ยงและอันตรายในเรื่องต่างๆ  เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นต้องสถานศึกษาต้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานให้สช.รับทราบโดยด่วน อย่างไรก็ตามหากมีประชาชนร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวให้เป็นที่เสื่อมเสีย และหากพิสูจน์ทราบว่าสถานศึกษาละเลยให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นความผิดของสถานศึกษาที่จะต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

"ได้ขอให้วิทยาลัยเชิญผู้ปกครองและนักศึกษาที่ปรากฎในคลิป มาตักเตือนว่าไม่ควรกระทำพฤติกรรมดังกล่าว ส่วนจะต้องดำเนินคดีกับรุ่นพี่ที่ใช้ไฟลนก้นรุ่นน้องหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องว่าไปตามกฎหมาย เพราะเป็นความผิดส่วนบุคคล"นายอดินันท์ กล่าว

ด้าน นายจอมพงศ์ มงคลวนิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) กล่าวว่า เท่าที่ดูคลิปแนวโน้มเป็นไปได้ว่าจะเป็นนักศึกษาของวิทยาลัย ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบความชัดเจนอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากตรวจสอบแล้วพบว่านักศึกษาที่ไปจัดกิจกรรมรับน้องเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยจริงก็จะต้องถูกลงโทษ โดยเฉพาะรุ่นพี่อาจถูกลงโทษถึงขั้นพ้นสภาพนักศึกษา เพราะพฤติกรรมที่ปรากฎค่อนข้างรุนแรง แต่ถ้ารุ่นพี่ดังกล่าวเป็นศิษย์เก่าก็จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย

ข่าวอื่นๆ