ชาวบ้านลุ่มน้ำลำโดมร้องรง.ทำลายสิ่งแวดล้อม

วันที่ 28 พ.ย. 2558 เวลา 13:42 น.
ชาวบ้านลุ่มน้ำลำโดมร้องรง.ทำลายสิ่งแวดล้อม
ชาวบ้านลุ่มน้ำลำโดมใหญ่บุกสภาร้องตรวจสอบโรงงานทำผิดกม.หลายฉบับ ทำลายสิ่งแวดล้อม

นายปรเมษฐ์ ศรีหล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ได้นำชาวบ้านที่อาศัยบริเวณรอบลุ่มแม่น้ำลำโดมใหญ่ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่รัฐสภา เพราะได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรง จากการดำเนินการของกลุ่มบริษัทเอกชน ที่เข้ามาตั้งโรงงานไบโอก๊าซ และโรงงานเอทานอล และอยากให้หน่วยราชการื้เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบเพราะอาจทำผิดกฎหมายหลายฉบับ เนื่องจากถมดินและก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียทับแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ ส่งผลให้แม่น้ำเน่าเสียและมีสัตว์น้ำตายเป็นจำนวนมาก ซึ่งลำน้ำดังกล่าวเป็นลำห้วยสาขาของแม่น้ำลำโดมใหญ่ อันเป็นแหล่งเพาะพันธ์และอนุบาลสัตว์น้ำจืดที่สำคัญ 4 แห่ง ลำห้วยคำนางอ้วน ร่องคำงูเหลือม ห้วยคำค่า ห้วยคำผักย้า ส่งผลทำให้ชาวบ้านไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกต่อไป

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทเอกชน ได้มีการก่อสร้างวัตถุปิดกั้นทางสาธารณะประโยชน์หลายเส้นทางที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ดินของบริษัท โดยการล้อมรั้วและการห้ามประชาชนเข้าใช้ประโยชน์เหมือนที่เคยใช้สัญจรไปมาในอดีต ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรและดำรงชีพ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บผักหาของป่า การหาสัตว์น้ำเลี้ยงชีพ

อย่างไรก็ตาม แม้ได้มีการร้องทุกข์ไปยังหน่วยงานราชการหลายแห่งที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ก็ไม่มีความคืบหน้า และเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงมายื่นร้องต่อรัฐสภาเพื่อขอให้ช่วยแก้ปัญหา โดยให้ดำเนินการตรวจสอบและมีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการหรือเพิกถอนใบอนุญาต เนื่องจากทำผิดต่อกฎหมายหลายฉบับ รวมทั้งขอให้สอบการอนุญาตให้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

นอกจากนี้ อยากให้ สปช.ประสานไปยัง พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ใช้นโยบายการปราบปรามอิทธิพลและผู้ที่บุกรุกที่ดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดินมาดำเนินการอย่างเด็ดขาด เนื่องจากกลุ่มบริษัทดังกล่าวเป็นกลุ่มทุนขนาดใหญ่และมีอิทธิพลมากในพื้นที่ ทำให้ชาวบ้านไม่กล้าฟ้องร้อง และถือเป็นโอกาสดีที่ประเทศกำลังมีการปฏิรูปอย่างรอบด้านที่จะได้ดำเนินการปฏิรูปด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต