ห่มผ้าแดงภูเขาทอง

วันที่ 18 พ.ย. 2558 เวลา 20:17 น.