กฟผ.เตือนอย่าเผาไร่อ้อยแนวสายส่ง

วันที่ 18 พ.ย. 2558 เวลา 11:22 น.
กฟผ.เตือนอย่าเผาไร่อ้อยแนวสายส่ง
กฟผ. เตือน เกษตรกร อย่าเผาไร่อ้อยใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง หวั่นเป็นอันตรายต่อตัวบุคคล อาจทำให้เกิดไฟดับเป็นบริเวณกว้าง

นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า ช่วงฤดูกาลเปิดหีบอ้อย มักจะมีการเผาไร่อ้อย โดยเฉพาะก่อนตัดส่งเข้าโรงงานผลิตน้ำตาล ซึ่งการเผาหญ้า เผาวัชพืช เผาซังข้าวหลังการเก็บเกี่ยว บริเวณใกล้พื้นที่แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง จะทำให้เกิดควัน เขม่า และเปลวไฟ ส่งผลให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรสู่พื้นดิน เป็นอันตรายแก่พี่น้องประชาชน เกษตรกรที่อยู่บริเวณดังกล่าว ทั้งผู้ก่อกองไฟหรือผู้อยู่ใกล้เคียง อาจได้รับอันตรายถูกกระแสไฟฟ้าแรงสูงขนาดแรงดันหลายแสนโวลต์ดูดได้ รวมถึงอาจเกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลเสียหายต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ด้วยเหตุนี้ “เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง” จึงต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

ปัจจุบันเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ดูแลและรับผิดชอบโดย กฟผ. เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของระบบไฟฟ้า เปรียบเสมือน “เส้นเลือดใหญ่แห่งพลังงาน” ทำหน้าที่เชื่อมโยงกระแสไฟฟ้าจากระบบผลิตไปยังระบบจำหน่าย คือการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ทั้งนี้กฟผ.จึงขอความร่วมมือไม่จุดไฟเผาไร่อ้อยและเผาวัชพืช ในพื้นที่ใกล้เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้น ไม่เฉพาะตัวพี่น้องประชาชนเท่านั้น แต่ทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับ นอกจากนี้ ควันและเขม่าจากการเผาไร่อ้อยและเผาวัชพืชดังกล่าว ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ตลอดจนเป็นอันตรายต่อทัศนวิสัยในการเดินทางและการคมนาคม อีกทั้งเมื่อเกิด “ไฟตก ไฟดับ” ย่อมส่งผลต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทที่ต้องหยุดชะงัก ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในวงกว้างอย่างคาดไม่ถึง