ศธ.ชูนโยบายเพิ่มโอกาสการศึกษาเยาวชน 3 จว.ชายแดนใต้

วันที่ 29 ต.ค. 2558 เวลา 14:41 น.
ศธ.ชูนโยบายเพิ่มโอกาสการศึกษาเยาวชน 3 จว.ชายแดนใต้
รมช.ศธ.ชูนโยบายเน้นการศึกษาทักษะวิชาชีพเยาวชน 3 จว.ชายแดนใต้ เร่งจัดสวัสดิการและดูแลความปลอดภัยครูเป็นเรื่องเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ภาคใต้ ว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการรับฟังการายงานผลการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นการบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาปีงบประมาณ 2559 เป็นรายจังหวัด โดยมีจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลานำเสนอผลการพัฒนาการศึกษาที่ผ่านมาในปี 2558 และนำเสนอแผนที่จะดำเนินงานในปี 2559 ซึ่งเป็นการร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาในด้านการพัฒนาการศึกษาให้เกิดเอกภาพ สามารถเข้าถึงสภาพของปัญหาของแต่ละจังหวัด และนำมาดำเนินการพัฒนา

ทั้งนี้การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงพบว่า เยาวชนในพื้นที่ยังมีโอกาสน้อยที่จะได้รับการศึกษาในระดับสูง จึงขอให้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ พร้อมสนับสนุนให้เด็กเก่ง ๆ ในพื้นที่มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น และให้เด็กเหล่านั้นได้กลับไปพัฒนาพื้นที่ของตนเอง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือแก้ไขอย่างจริงจังทุกภาคส่วนทั้งครอบครัว โรงเรียน และเจ้าหน้าที่รัฐ พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่าการนำเสนอการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาของแต่ละจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ทางกระทรวงจะเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดูแลนักเรียนที่เป็นเด็กด้อยโอกาส พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบทุกกลุ่มสาระ และไม่ครบชั้น ส่งเสริมการเรียนเพื่อเสริมสร้างสันติสุขบูรณาการการศึกษากับหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียน เยาวชน และประชาชน

"ศธ.จะมุ่งเน้นการเสริมให้มีการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจะเน้นการเรียนการสอนภาษาไทย การพัฒนาเด็ก เยาวชน และบุคลากรเพื่อสู่ประชาคมอาเซียนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อปัจจุบัน ส่งเสริมการกีฬาในสถานศึกษาการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งฝึกอบรมให้รู้จักการป้องกันตัวจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งยังเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยจัดให้มีทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้"พล.อ.สุรเชษฐ์กล่าว

บทความแนะนำ