"กอบกาญจน์"ชูภูทับเบิกโมเดลแก้ปัญหาเที่ยวภูเขา

วันที่ 24 ต.ค. 2558 เวลา 13:59 น.
"กอบกาญจน์"ชูภูทับเบิกโมเดลแก้ปัญหาเที่ยวภูเขา
รมว.ท่องเที่ยวฯลงพื้นที่ภูทับเบิกรับฟังปัญหาจากผู้นำชุมชนและเจ้าของรีสอร์ท แนะให้ชาวม้งยึดอัตลักษณ์เป็นจุดขาย เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ที่โบสถ์คริสตจักรภูทับเบิก บ้านทับเบิก ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ภูทับเบิกพบปะและร่วมประชุมกับผู้นำชุมชนและตัวแทนผู้ประกอบการเจ้าของรีสอร์ท เพื่อรับฟังปัญหาในมิติของการท่องเที่ยวใช้เป็นแนวทางแก้ไข โดยมีนายบัณฑิตต์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม   นางกอบกาจญน์ระบุว่า ต้องการเห็นท้องถิ่นและการท่องเที่ยวรวมทั้งสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันได้ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน และอยากให้มีแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว จากนั้นรมว.ท่องเที่ยวฯยังกล่าวตอกย้ำด้วยว่า ภูทับเบิกจะเป็นโมเดลในการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวลักษณะภูเขา ให้รักษาหรือยึดอัตลักษณ์ของความเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาเอาไว้ให้ได้  เพื่อสร้างเป็นจุดขายให้ชาวต่างชาติได้ขึ้นภูทับเบิกมาชื่นชม และไม่เพียงไทยเที่ยวไทยเท่านั้นแต่ยังต้องไปต่อถึงอาเซี่ยนเที่ยวไทยอีกด้วย อย่างไรก็ตามระหว่างการประชุมนายใจ แซ่เถา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 บ้านทับเบิก และนายสมบูรณ์ ศรีธรรม นายก อบต.วังบาล ได้หยิบยกปัญหาเรื่องถนนภูทับเบิก-เหมืองแบ่ง โดยชี้ว่าหากเส้นทางนี้ก่อสร้างสำเร็จจะช่วยระบายรถนักท่องเที่ยวลงภูทับเบิกได้อีกเส้นทาง ซึ่งสามารถลดปัญหาการจราจรแออัดไปได้อีกระดับ แต่ทั้งนี้ระหว่างก่อสร้างทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ดำเนินการจับกุมผู้รับเหมาดำเนินคดี จนทำให้งานก่อสร้างหยุกชะงักลง อย่างไรก็ตามนางกอบกาญจน์รับปากจะไปดูให้ และยังจะไปพูดถึงการแก้ไขการจราจรระยะสั้นอีกด้วย.