ซัดไอ้โม่งบิดเบือนข้อมูล สสส.

วันที่ 24 ต.ค. 2558 เวลา 07:40 น.
ซัดไอ้โม่งบิดเบือนข้อมูล สสส.
รองประธานบอร์ด สสส. ยืนยันการใช้งบประมาณของ สสส.อยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ทุกโครงการ

นพ.วิชัย โชควิวัฒน รองประธานคณะกรรมการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การที่หลายหน่วยงานตรวจสอบการใช้งบประมาณของ สสส. และพบว่ามีหลายโครงการผิดวัตถุประสงค์เพราะไม่เข้าข่ายเป็นโครงการด้านสุขภาพนั้น เป็นการตีความกว้างเกินไปจนเหมารวมทุกเรื่องเป็นเรื่องสุขภาพ ขอยืนยันว่าทุกโครงการ อยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ แต่มีการบิดเบือนบางโครงการว่าเป็นการวิจัยทางการเมืองไม่เกี่ยวกับสุขภาพ เป็นความจงใจเอามาเกี่ยวโยงกันซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดปกติ เชื่อว่ามีไอ้โม่งอยู่ข้างหลังกระพือข่าวแน่นอน