ปลัดยธ.คนใหม่ลั่นพร้อมดันกม."ยุติธรรมชุมชน-ไกล่เกลี่ย"

วันที่ 01 ต.ค. 2558 เวลา 12:48 น.
ปลัดยธ.คนใหม่ลั่นพร้อมดันกม."ยุติธรรมชุมชน-ไกล่เกลี่ย"
"ปลัด ยธ." หญิงคนใหม่ เริ่มงานวันแรก เตรียมผลักดัน 2 กฎหมาย "พ.ร.บ.ยุติธรรมชุมชน-ไกล่เกลี่ย" ให้สำเร็จ

เมื่อวันที่ 1ต.ค. ที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม นำโดย นายชาญเชาวน์ ไชยนุกิจ นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ รองปลัด ยธ. พร้อมด้วยข้าราชการกระทรวง ให้การต้อนรับนางสุวณา สุวรรณจูฑะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นวันแรก โดยนางสุวณาได้ทำพิธีสักการะศาลพระพรหม บริเวณด้านหน้าอาคาร  รัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จากนั้น ได้เดินทางกลับมายัง ยธ. เพื่อสักการะพระพุทธภูมิพลาภิบาลทศพลญาณมุนี พระพุทธยุติธรรมโลกนาถ ก่อนจะเปิดโอกาสให้ผู้บริหารกระทรวง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ยธ. เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสดังกล่าว ภายในห้องทำงานชั้น 8

นางสุวณา กล่าวว่า สำหรับการทำหน้าที่เป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม ตนได้เตรียมการไว้หลายเรื่อง เพราะสำนักงานปลัด ยธ. จะต้องคอยกำกับงานและให้ความช่วยเหลือส่วนราชการในสังกัด เนื่องจากอำนาจหน้าที่ในบางส่วนราชการจะต้องมาที่กระทรวง เบื้องต้นตนคิดว่าเรื่องคนเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะเป็นกลไกลสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน ถ้าเราสามารถจัดระบบคนให้กับส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะส่งผลให้การทำงานของแต่ละส่วนราชการเป็นไปได้ด้วยดี อย่างไรก็ตาม ตนจะสานงานยุทธศาสตร์ นโยบายของรัฐบาล และกระทรวงยุติธรรมด้วย

นางสุวณา กล่าวต่อว่า อีกเรื่องที่สำคัญคือการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งตนก็ได้รับมอบหมายจาก รมว.ยธ. ให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เราจะขับเคลื่อนนโยาบาย ทั้งในเรื่องของยุติธรรมชุมชน และกองทุนยุติธรรม เพราะเป็นยุทธศาสตร์ด้านการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ซึ่งเป็นปัญหาของประเทศเราที่จะต้องเร่งแก้ไข เพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมได้มากที่สุด ทั้งนี้ ก็จะมีการหารือกับรองปลัด และผู้ตรวจราชการ ว่าเราจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

ปลัด ยธ. กล่าวอีกว่า จากที่ตนได้รับมอบหมายงานจากพล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ อดีตปลัด ยธ. ได้ฝากเรื่องกฎหมายไว้หลายฉบับ แต่มีกฎหมายฉบับหนึ่ง ซึ่งเป็นความเห็นส่วนตัวว่าเป็นเรื่องสำคัญมากมี 2 เรื่องคือ พ.ร.บ.ยุติธรรมชุมชน กับพ.ร.บ.ไกล่เกลี่ย ที่จะต้องดำเนินการให้ประสบความสำเร็จให้ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต