ระยองเสี่ยงตายอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด

วันที่ 29 ก.ย. 2558 เวลา 10:06 น.
ระยองเสี่ยงตายอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด
เครือข่ายลดอุบัติเหตุเผย"ระยอง"เสี่ยงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดร้อยละ 75.78 ต่อประชากร1แสนคน

นายพรหมมินทร์  กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ เปิดเผยในการประชุมโครงการสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน ว่า  องค์การอนามัยโลก ได้รายงานการสำรวจใน 182 ประเทศ พบอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกสูงถึง 1.24 ล้านคนต่อปี และอัตราผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 20-50 ล้านคนในแต่ละปี 

ทั้งนี้ผลการสำรวจในปี 2557 พบว่าประเทศไทยถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่มีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงสุดเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมีจำนวน 44 คนต่อประชากร 100,000 คนต่อปี   นอกจากนี้รายงานของมูลนิธิไทยโรดส์ ยังระบุว่า รถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุสูงสุดถึง 75 %  รองลงมาคือ รถจักรยาน และรถยนต์  กลุ่มอายุบาดเจ็บมากสุดคืออายุ 15-19 ปี 

ส่วนจังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ ระยอง สูงถึง 75.78  รองลงมาคือ ภูเก็ต 72.04  สระบุรี 67.29 และสิงห์บุรี  64.72 ตามลำดับ  ดังนั้นทุกฝ่ายต้องเร่งดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอัตราการตายสูงสุด การวางมาตรการป้องกันแก้ไขและสร้างกระแสการรับรู้ ตระหนักถึงความปลอดภัยจึงสำคัญเพื่อไม่ให้เด็กไทยตายก่อนวัยอันควร