สวดโพชฌังคปริตร ถวายในหลวง

วันที่ 16 ก.ย. 2558 เวลา 15:28 น.