ไทยจัดประชุมโรงเรียนแพทย์ทหารนานาชาติครั้งแรกของโลก

  • วันที่ 26 ส.ค. 2558 เวลา 22:04 น.

ไทยจัดประชุมโรงเรียนแพทย์ทหารนานาชาติครั้งแรกของโลก

กรมการแพทย์ทหารบก ประชุมวิชาการโรงเรียนแพทย์ทหารนานาชาติครั้งแรกของโลก

พลโทไตรโรจน์ ครุธเวโช เจ้ากรมแพทย์ทหารบกเปิดเผย ว่า กรมการแพทย์ทหารบก โดยวิทยาลัยพระมงกุฎเกล้าจะจัดการประชุมวิชาการโรงเรียนแพทย์ทหารนานาชาติครั้งแรกของโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ 60 พรรษ 60 โครงการที่หน่วยขึ้นตรงของกรมการแพทย์ทหารบกจัดถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนพรรษาครบ 5 รอบ 

ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมครอบคลุมความรู้ด้านเวชศาสตร์ทหารให้กับนักเรียนแพทย์ ความร่วมมือระหว่างทหารและพลเรือน เพื่อรับมือกับปัญหาในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การก่อการร้ายสากล หรือสภาวะสงคราม ฝึกวางระบบการเข้าไปช่วยเหลือด้านการพยาบาลแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือประชาชนในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์คับขัน

นอกจากนี้ ยังถือเป็นการสร้างเครือข่ายโรงเรียนแพทย์ทหารของโลก ในการแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตรกรรมด้านการแพทย์อีกด้วย โดยจะมีการจัดการฝึก วิชาเวชปฏิบัติการยุทธ หรือ ปฏิบัติภาคสนามให้กับนักเรียนแพทย์ชั้น ปีที่ 6  ที่บก.กองอำนวยการฝึก วัดถ้ำเขาอีกโก้ จ.ปราจีนบุรี ทั้งนี้การฝึกดังกล่าว จะมีการจำลองเหตุการณ์ ขบวนรถแพทย์ทหารถูกซุ่มโจมตี การเผชิญเหตุอุบัติภัยหมู่ การสนับสนุนทางการแพทย์ในการสู้รบในเมือง การฝึกปฏิบัติการสนับสนุนกิจการพลเรือน

ทั้งนี้การฝึกภาคปฏิบัติดังกล่าวยังใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสนับสนุนด้านการฝึกเช่น เกมคอมพิวเตอร์เสมือนจริงในเหตุการ์ด้านภัยพิบัติ ซึ่งผู้เข้าฝึกสามารถสัมผัสการการฝึกสถานการณ์จำลองผ่านอุปกรณ์ที่ทันสมัย ซึ่งฝังไว้ในหุ่นจำลองผู้ป่วยเสมือนจริงที่สามารถประเมินได้ทันท่วงที ว่าการเข้ารักษา จะช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บในกรณีต่างๆ สำเร็จหรือไม่

 

ข่าวอื่นๆ