ศธ.ขออาชีวะเอกชนทบทวนมติไม่รับเด็กมีรอยสัก-ระเบิดหู

วันที่ 06 ส.ค. 2558 เวลา 18:15 น.
ศธ.ขออาชีวะเอกชนทบทวนมติไม่รับเด็กมีรอยสัก-ระเบิดหู
ปลัดศธ.ขอให้สมาคมวิทยาลัยอาชีวะเอกชน ทบทวนมติไม่รับเด็กมีรอยสัก-ระเบิดหู ชี้อาจเป็นเรื่องไม่เหมาะสม

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ได้สั่งการให้นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เชิญนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยมาพูดคุยและขอให้ทบทวนมติที่จะไม่รับนักเรียนที่มีรอยสัก และระเบิดหู เข้าเรียนในปีการศึกษา 2559 เพื่อป้องกันกลุ่มบุคคลไม่พึงประสงค์แอบแฝงเป็นนักศึกษา เนื่องจากส่วนตัวเห็นว่า การเจาะหู หรือมีรอยสัก เป็นลักษณะบางอย่างในช่วงของวัยรุ่น ไม่ได้สะท้อนถึงพฤติกรรมของเด็กเหล่านั้นเสมอไป ฉะนั้นการตัดสินไม่รับคนที่มีรอยสัก หรือระเบิดหูเข้าเรียนอาจเป็นเรื่องไม่เหมาะสม

ส่วนที่เกรงว่าจะมีบุคคลไม่พึงประสงค์แอบแฝงมาเป็นนักศึกษานั้น เชื่อว่าเป็นความพยามจะลดปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาทตั้งแต่ต้นลม แต่เด็กที่มีรอยสัก หรือระเบิดหูบางคน ก็อาจเป็นเด็กที่มีความคิดดี ต้องการจะเรียนรู้ สถาบันการศึกษาควรจะเป็นผู้อบรมบ่มนิสัย และควรให้โอกาสเด็กเหล่านั้นได้เข้าเรียน รวมทั้งสามารถตรวจประวัติก่อนเข้าเรียนเพื่อป้องกันผู้มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต