ติงผู้ว่าฯสงขลาใช้อำนาจมิชอบห้ามกลุ่มต้านโรงไฟฟ้าร่วมฟังความเห็น

วันที่ 27 ก.ค. 2558 เวลา 19:26 น.
ติงผู้ว่าฯสงขลาใช้อำนาจมิชอบห้ามกลุ่มต้านโรงไฟฟ้าร่วมฟังความเห็น
กสม.ติง "ผู้ว่าฯสงขลา" ใช้อำนาจมิชอบสั่งห้ามกลุ่มต้านโรงไฟฟ้าร่วมเวทีฟังความเห็น "ชาวบ้านเทพา" ยื่น ศอ.บต.สอบวินัย

การใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ นายธำรงค์ เจริญกุล ผวจ.สงขลา สั่งห้ามมิให้บุคคลชุมนุมหรือก่อความไม่สงบในบริเวณ อบต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา ซึ่งเป็นสถานที่จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อทบทวนร่างรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพครั้งสุดท้าย (ค3) โครงการโรงไฟฟ้าเทพา ขนาด 2,200 เมกะวัตต์ อาจเข้าข่ายไม่ชอบด้วยกฎหมาย

น.ส. ส.รัตนมณี พลกล้า อนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และทนายความศูนย์ข้อมูลชุมชน กล่าวว่า การใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ต้องเป็นไปตามมาตรา 4 ประกอบกับหมายเหตุท้าย พ.ร.บ.เท่านั้น ซึ่งไม่ครอบคลุมการใช้สิทธิโดยชอบของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้

"กรณีดังกล่าวจึงไม่น่าถูกต้อง เนื่องจากประชาชนใช้สิทธิตามมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว และการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นก็ไม่ใช่การชุมนุม ดังนั้นชาวบ้านสามารถรักษาสิทธิด้วยการฟ้องร้องได้" น.ส. ส.รัตนมณี กล่าว

น.ส. ส.รัตนมณี กล่าวอีกว่า คำสั่งดังกล่าวเป็นการสั่งคลุมที่จะทำให้เกิดความเข้าใจและการปฏิบัติที่คลาดเคลื่อน อันจะนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนในที่สุด

ทั้งนี้ มาตรา 4 ของกฎหมายฉบับดังกล่าว นิยามคำว่าสาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุใดซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศและการก่อวินาศกรรมด้วย

วันเดียวกัน ตัวแทนชาวบ้านในนามเครือข่ายสงขลา-ปัตตานีไม่เอาถ่านหิน ยื่นหนังสือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เรียกร้องให้สอบวินัย ผวจ.สงขลา เนื่องจากใช้อำนาจการปกครองอันมิชอบ จากพฤติกรรมออกคำสั่งข่มขู่ใส่ร้ายผู้เห็นต่างกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

นอกจากนี้ ยังขอให้ตรวจสอบการดำเนินโครงการของบริษัทเอกชนและขอให้ยุติการดำเนินการที่จะนำไปสู่การสร้างโรงไฟฟ้า พร้อมทั้งให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ยุติการโฆษณาชวนเชื่อ สร้างความแตกแยกในพื้นที่

นายอนุชาติ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ.ยืนยันว่าไม่มีการปิดกั้นผู้ที่เห็นต่าง แต่เนื่องจาก อ.เทพา เป็นพื้นที่ความมั่นคง จึงต้องตรวจสอบผู้เข้าร่วมเวทีอย่างเข้มข้น

"ขณะนี้โครงการอยู่ในขั้นศึกษาเท่านั้น และ กฟผ.ก็ทำตามแผนพีดีพี (แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า) ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐ ยืนยันว่าล้มเลิกโครงการไม่ได้ เพราะประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่สนับสนุน" นายอนุชาติ กล่าว