วัดกัลยาณมิตรต้านกรมศิลปากรรื้อศาลาราย

วันที่ 24 ก.ค. 2558 เวลา 16:11 น.
วัดกัลยาณมิตรต้านกรมศิลปากรรื้อศาลาราย
กรมศิลปากรส่งบริษัทรื้อถอนศาลารายขณะวัดกัลยาณมิตรติดป้ายเตือนใครทุบทำลายถูกดำเนินคดี

นายบวรเวท รุ่งรุจี อธิบดีกรมศิลปากร  ส่งบริษัทรับจ้างรื้อถอนเข้าไปดำเนินการรื้อศาลาราย จำนวน2หลัง ที่อยู่ด้านหลังวิหารหลวงในเขตพุทธาวาสซึ่งก่อสร้างในเขตโบราณสถานโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีการส่งเรื่องฟ้องร้องไปที่ศาลปกครองแล้วก่อนหน้านี้ โดยคดีถึงที่สุดแล้วจึงแจ้งให้เจ้าอาวาสวัดกัลยณมิตร ทราบไปเมื่อวันที่ 19ก.ค.58 จะเข้าทำการรื้อถอนในวันนี้ (24ก.ค.) หากใครขัดขวางถือว่ามีความผิดตามพ.ร.บ.โบราณสถาน 

ขณะที่ทางวัดได้ติดป้ายประกาศเช่นกันว่า ศาลารายหลังนี้สร้างขึ้นด้วยเงินบริจาคของอุบาสก อุบาสิกา เป็นศาสนสมบัติของพระพุทธศาสนา และของวัด ใช้เพื่อศึกษาพระปริยติธรรม ของพระภิกษุสามเณร เพื่อรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้ยนาวนานสืบไปผู้ใดมีเจตนาทุบทำลายถือว่ามีความผิดทางกฏหมาย ทางวัดจะดำเนินการตามกฏหมายกับผู้นั้นโดยทันที นอกจากนี้ทางวัดยังได้ประสานไปยังสน.บุปผาราม ให้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมารักษาความปลอดภัยในบริเวณวัดเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทที่กรมศิลปากรจ้างมาเข้าทำการรื้อถอน.