ชินวรณ์สั่งปรับหลักสูตรชั้นอนุบาล

  • วันที่ 07 ก.ค. 2553 เวลา 20:43 น.

“ชินวรณ์” สั่งเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาชั้นปฐมวัยชูรร.อนุบาลจังหวัดต้นแบบให้เสร็จทันภาค1/53

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวในการเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย ประจำปี 53 ว่า โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดถือเป็นโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ โดยเฉพาะในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในการปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่ 2 หรือระยะเวลา 10 ปีข้างหน้าโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดจะต้องเป็นต้นแบบ ที่จะใช้ในการศึกษาวิจัยนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ต่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย

นายชินวรณ์กล่าว ต่อว่า ได้รับรายงานว่าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 หากจะทำให้ระบบการศึกษาทุกระดับเชื่อมโยงกัน และมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทันกับสังคมโลก หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยควรจะต้องปรับเปลี่ยน ได้มอบให้ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ไปดูแลเรื่องนี้ให้เสร็จในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

นายชินวรณ์กล่าวต่อว่า ในการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 นี้ กระทรวงศึกษาธิการมีเป้าหมายชัดเจนในการพัฒนาคน สร้างพลเมืองยุคใหม่ ปลูกฝังให้เป็นพลเมืองดี เคารพกติกา มีวินัยต่อตนเอง เพราะฉะนั้นเมื่อจะสร้างคนตามคุณลักษณะนี้จะต้องเริ่มสร้างแต่ระดับปฐมวัย โดยในหลักสูตรที่จะปรับต้องมาดูว่าการศึกษาระดับปฐมวัยควรจะเน้นเรื่องใดบ้างเป็นพิเศษ แต่ควรจะเป็นกิจกรรมที่เป็นการหล่อหลอมปลูกฝังเชิงคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก.

 

ข่าวอื่นๆ