ขนส่งยันเปลี่ยนรถตู้ร่วมขสมก.10ปีแน่

วันที่ 06 ก.ค. 2553 เวลา 16:58 น.
“ขนส่งทางบก” ยันกรรมการขนส่งทางบกกลาง ระบุเวลาเปลี่ยนรถตู้ร่วมขสมก. 10 ปีแน่นอน

นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า  ตั้งแต่  17 ธ.ค. ปี 51 คณะกรรมการขนส่งทางบกกลาง ได้กำหนดระเบียบการบังคับใช้รถตู้ ซึ่งเป็นรถร่วมขององค์การขนส่ง มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ต้องเป็นรถใหม่ ใช้ก๊าซเอ็นจีวี อายุไม่เกิน 10 ปี  และเชื่อว่า ผู้ประกอบการทุกราย  ได้เซ็นชื่อรับทราบรายละเอียดแล้ว ซึ่งตนไม่เข้าใจว่า เหตุใดกลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าว เพิ่งมาร้องเรียน

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุด มีเอกชนได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวแล้วกว่า 5,600 คัน คงเหลือรถที่ยังไม่ดำเนินการอีกว่า 400 คัน  ดังนั้น การที่กลุ่มผู้ประกอบการส่วนหนึ่งออกมาร้องเรียนเรื่องความไม่ชอบธรรมไม่เป็นความจริง เพราะเหลือรถตู้เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ส่วนการที่รถเก่า อายุ 9 ปีบางส่วนที่อ้างว่ามีการนำรถไปเปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นเอ็นจีวี ทั้งๆ ที่รู้ว่ารถตู้มีการกำหนดอายุการใช้งานเพียง 10 ปีนั้น ถือเป็นเรื่องทีเอกชนต้องคำนวณความคุ้มทุนเอง

“ข้อมูลรถ 3,000 คันที่นายบรรยงค์ อัมพรตระกูล ประธานชมรมรมรถร่วมขสมก. กล่าวอ้างว่ามีรถที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเชื้อเพลิงนั้น หากเป็นจริงกรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการเท่าสิทธิ์ที่มีอยู่ มิฉะนั้น จะหาว่าเป็นการกลั่นแกล้งเอกชน และสาเหตุที่มาตรการเอ็นจีวีออกมา เพราะน้ำมันแพง ฉะนั้น เราได้วางแผนแล้วว่าจะไม่ออกมาตรการเด็ดขาดทันที เพราะเกรงเอกชนเดือดร้อน ฉะนั้น เราจึงให้เวลาปรับเปลี่ยนรถถึง 2 ปี แล้วจึงจะจับกุม” นายชัยรัตน์ กล่าว