ภาคประชาชนจี้พาณิชย์เร่งคุมราคายา

  • วันที่ 17 มิ.ย. 2558 เวลา 18:24 น.

ภาคประชาชนจี้พาณิชย์เร่งคุมราคายา

กพย.อัดกระทรวงพาณิชย์ไม่ทำหน้าที่คุมราคายาให้ประชาชน แนะนำโครงสร้างต้นทุนยาใส่ใน พ.ร.บ.ยา เปิดราคาแก้ปัญหาค้ากำไรเกินควร

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ที่สภาคริสตจักรในประเทศไทย แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบพัฒนายา (กพย.)  จัดแถลงข่าว 'การไม่ควบคุมราคายา: บกพร่องโดยทุจริต” เพื่อเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์เร่งควบคุมราคายาตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ต้องแสดงบทบาทให้สาธารณชนเห็นว่า สนใจเรื่องการค้าพอๆกับที่ใส่ใจทุกข์ประชาชน ต้องใช้กฏหมายเพื่อประโยชน์ของสังคม ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ให้นักธุรกิจ อุตสาหกรรมยา หอการค้าต่างประเทศเข้าพบ แต่เมื่อประชาชนขอเข้าพบกลับถูกปฏิเสธ

"ไม่ใช่ห่วงใยแต่นักธุรกิจจนไม่ยอมใช้กฏหมายเพื่อจัดการปัญหา ไม่เช่นนั้นเราคงต้องสรุปว่าการที่กระทรวงพาณิชย์ไม่ควบคุมราคายานั้น เป็นความบกพร่องโดยทุจริต ขณะนี้เครือข่ายภาคประชาสังคมกำลังทำเรื่องขอพบ พล.อ.ฉัตรชัย สาลิกัลยะ รมว.พาณิชย์ วันที่ 2 ก.ค.นี้ เพื่อจะเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์ใช้กฎหมายที่มีในมือทำอะไร มากกว่าจะอยู่เฉยๆ แบบนี้" นายนิมิตร์กล่าว

ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวอีกว่า อยากให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ใช้ภาวะผู้นำพิจารณา เกี่ยวกับราคายา โดยเฉพาะในส่วนของนายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่ออกมาปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทยาข้ามชาติ ด้วยเหตุผลว่าการมีกลไกควบคุมราคาไม่เป็นไปตามหลักสากล ซึ่งถ้าหากแก้ปัญหาไม่ได้ ทางเครือข่ายก็ขอเรียกร้องให้เปลี่ยนตัวรองนายกฯ เนื่องจากอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทยาข้ามชาติ ซึ่งหากเปลี่ยนตัวรองนายกฯ การแก้ปัญหาอาจราบรื่นขึ้นก็ได้

ก่อนหน้านี้ ภาคประชาชน ได้ตั้งข้อสังเกตมาตลอดว่า เหตุที่รัฐบาลเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทยาข้ามชาติ อาจมีสาเหตุมาจากการที่ พญ.กิติมา ยุทธวงศ์ น้องสาวนายยงยุทธ เป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์

ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการกพย. เปิดเผยว่า ยาถือเป็นสินค้าพิเศษ เป็นสินค้าคุณธรรม รวมถึงเป็นปัจจัย 4 ซึ่งรัฐบาลควรให้การดูแลประชาชนเพื่อเข้าถึงด้วยราคายุติธรรม และต้องทำให้ระบบยาของประเทศมีความมั่นคงด้วย สำหรับกลไกการควบคุมราคาสินค้านั้น รัฐบาลโดยกระทรวงพานิชย์มีหน้าที่ที่ต้องดำเนินการตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีมาตราสำคัญที่เป็นการควบคุมสินค้าและบริการหลายมาตรา เช่น กำหนดให้แสดงราคาสินค้า การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถือเป็นการทำให้ราคาต่ำเกินสมควร หรือสูงเกินสมควร และมาตราอื่นๆว่าด้วยอัตรากำไรสูงสุด แต่ที่ผ่านมากลับไม่ทำหน้าที่ควบคุม

"ยารักษาโรคเป็นสินค้าที่ต้องแสดงราคาตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าพ.ศ.2558 ต้องมีประกาศทุกปีและยาก็อยู่ในรายการมาตลอด ร่วมกับรายการสินค้าอื่นๆ เช่น ผ้าอนามัย ผงซักฟอก สารเคมีป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช ให้แจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียด แต่กลับไม่มีมาตรการใดๆ เพื่อให้แจ้งต้นทุน รวมถึงไม่มีการติดตามตรวจสอบสภาพปัญหา นอกจากนี้ เมื่อตรวจสอบย้อนหลังยังพบว่า เคยมีการประกาศเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคายารักษาโรคแผนปัจจุบันมาแล้วเมื่อปี 2534 แต่ใช้ไปแค่6เดือน ก็ยกเลิก และหลังจากนั้นไม่เคยมีประกาศควบคุมราคายาอีกเลยจนถึงปัจจุบัน”ภญ.นิยดากล่าว

ภญ.นิยดา กล่าวอีกว่า ขณะนี้ว่า รัฐบาลจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ละเลยประชาชนทำให้ประชาชนเดือดร้อนและรัฐบาลเองเอาใจภาคธุรกิจมากไป ทั้งนี้หากกระทรวงพาณิชย์ ไม่มีเจตจำนงและไม่มีความสามารถในการควบคุมราคายา ก็ขอให้มอบอำนาจให้กระทรวงสาธารณสุข นำเรื่องการประกาศโครงสร้างมาอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ยา

นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV/เอดส์ ประเทศไทย กล่าวว่า ยาต้านไวรัสต่างๆ ปัจจุบันมีราคาสูงมากเมื่อเทียบกับต้นทุน ซึ่งทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงยาได้ ฉะนั้นถึงเวลาที่ต้องตั้งคำถามแล้วว่าทำไมยาถึงมีราคาแพง ทั้งๆ ที่ไม่ได้เป็นสินค้าฟุ่มเฟือย และอยากให้เรื่องนี้ถึงกระทรวงพาณิชย์และอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้มีการจดสิทธิบัตรต่างๆ อย่างเป็นธรรมและใช้อย่างเป็นมาตรฐาน รวมถึงระบบการรักษาผู้ป่วยที่ไม่เข้าถึงยา จึงอยากให้ปฏิรูปอย่างจริงจัง แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะราคายา และระบบสิทธิบัตรอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

ข่าวอื่นๆ