นักเรียนเดือดร้อนไม่มีน้ำดื่มต้องพกมาจากบ้าน

  • วันที่ 17 มิ.ย. 2558 เวลา 10:05 น.

นักเรียนเดือดร้อนไม่มีน้ำดื่มต้องพกมาจากบ้าน

ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันขอนแก่นเผยนักเรียนโรงเรียนโนนเขวาเดือดร้อนหนักไม่มีน้ำดื่มต้องนำมาจากบ้านทุกวัน    ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันมีความเดือดร้อนของเด็กนักเรียน เมืองขอนแก่น ที่ต้องนำน้ำดื่มจากบ้านมาโรงเรียนทุกวัน เนื่องจากน้ำที่โรงเรียนมีสีเหลืองขุ่น ดื่มแล้วอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้        ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านจังหวัดขอนแก่น รับแจ้งขอความช่วยเหลือจาก คุณรังสรร มีแสง อาสาร่วมด้วยขอนแก่น 281 ว่าโรงเรียนโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ขาดแคลนน้ำดื่มมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ทำให้เด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ป.6  รวมถึงคุณครูต้องกรอกน้ำดื่มใส่ขวดจากบ้านมาทานที่โรงเรียนทุกวัน ทางทีมงานศูนย์ฯ จึงลงพื้นที่สอบถาม

นายพัฒนพงษ์ พันธโคตร รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเขวา ทราบว่านักเรียนและอาจารย์ ทุกคนต้องดื่มน้ำดื่มที่นำมาเอง ไม่สามารถทานน้ำของโรงเรียนได้เนื่องจากมีสีเหลืองขุ่น หากดื่มไปเกรงจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย ซึ่งทุกครั้งที่ทางโรงเรียนมีจัดกิจกรรม ก็จะต้องซื้อน้ำสำรองไว้ทีละมากๆ  ที่ผ่านมาทางโรงเรียนเคยเจาะท่อน้ำเพื่อทำเป็นที่กรองน้ำให้นักเรียนได้ใช้อุปโภคบริโภค แต่ด้วยเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องกรองน้ำและปั้มน้ำ ไว้ใช้ผลิตน้ำดื่มได้ จึงร้องขอความช่วยเหลือจากศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันช่วยประสานกับหน่วงานต่างๆ รวมทั้งภาคเอกชน อนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องปั้มน้ำและเครื่องกรองน้ำไว้ให้เด็กนักเรียนเพื่ออุปโภคบริโภคต่อไป ซึ่งจากนี้ทางทีมงานศูนย์ฯจะเร่งประสานความช่วยเหลือ หากมีความคืบหน้าทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจะแจ้งให้ทราบต่อไป.

สนับสนุนโดย ร่วมด้วยช่วยกัน http://www.rd1677.com/ , https://www.facebook.com/ruamduay

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวอื่นๆ