ปปง.อายัด183ล.อดีตเลขาฯสกสค.

วันที่ 06 มิ.ย. 2558 เวลา 07:53 น.
ปปง.อายัด183ล.อดีตเลขาฯสกสค.
ปปง.อายัดทรัพย์ อดีตเลขาธิการ สกสค. และพวก 183 ล้านบาท

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมมีมติอายัดทรัพย์สินอดีต ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กับพวก 146 รายการ มูลค่ารวม 183 ล้านบาท

พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวว่า ปปง.ตรวจสอบพบว่าอดีตเลขาธิการ สกสค.กับพวก ได้นำเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภาให้ บริษัท บิลเลี่ยน อินโนเวเท็ด กรุ๊ป กู้ยืมเงินผ่านการซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน 3 ครั้ง โดยได้รับค่าตอบแทน 7% และมีพฤติการณ์ที่อาจเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง ปลอมแปลงเอกสารการฟอกเงิน

ทั้งนี้ เชื่อได้ว่าอดีตผู้บริหารของ สกสค.กับพวก และบริษัท บิลเลี่ยนฯ ทำผิดกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีมติอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว และเชื่อว่ายังมีทรัพย์สินซุกซ่อนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก