ใบขับขี่ตลอดชีพไม่มีกำหนดเวลาเปลี่ยน

  • วันที่ 30 พ.ค. 2558 เวลา 15:39 น.

ใบขับขี่ตลอดชีพไม่มีกำหนดเวลาเปลี่ยน

กรมการขนส่งยันใบขับขี่แบบเก่าไม่มีการถูกยกเลิกอัตโนมัติและไม่มีกำหนดระเวลาในการเปลี่ยนเป็นแบบใหม่

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่มีการส่งต่อข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยระบุว่า ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถรูปแบบเดิม (แบบกระดาษ) ต้องดำเนินกาปลี่ยนเป็นใบอนุญาตขับรถแบบใหม่ (บัตรพลาสติก) หรือ Smart card ภายในปี58นี้ ไม่อย่างนั้นจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ และออกเป็นกฎหมายมาแล้วนั้น กรมการขนส่งทางบกขอยืนยันว่าข้อความดังกล่าว ไม่เป็นความจริง เนื่องจากใบขับขี่รูปแบบเก่าสามารถใช้ได้ตามกฎหมายไมีมีการยกเลิก และไม่มีการกำหนดระยะเวลาต้องเปลี่ยนเป็นแบบพลาสติก เพราะเป็นภาคความสมัครใจเท่านั้น ผู้ถือใบอนุญาตขับรถรูปแบบเดิมสามารถใช้ได้ตามปกติจนกว่าใบอนุญาตขับรถจะหมดอายุหรือสิ้นสภาพสำหรับการขอเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถสามารถกระทำได้โดยความสมัครใจของประชาชน โดยสามารถติดต่อขอเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่ หรือ Smart card ได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ทุกวันและเวลาราชการ โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด และสำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลแบบตลอดชีพ เมื่อเปลี่ยนเป็นแบบสมาร์ทการ์ดจะยังคงเป็นแบบตลอดชีพเช่นเดิมทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกขอให้ผู้ที่โพสต์ข้อความอันเป็นเท็จดังกล่าว ยุติการสร้างความสับสนแก่ประชาชน รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์หยุดเผยแพร่ส่งต่อข้อความอันเป็นเท็จ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเป็นวงกว้างต่อไป โดยประชาชนสามารถติดตามข่าวสารหรือตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องได้ผ่านทางเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th หรือ Call Center 1584  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

ข่าวอื่นๆ