ครบ9ปีสช.จัดประชุมวิชาการยิ่งใหญ่

  • วันที่ 26 พ.ค. 2558 เวลา 08:11 น.

ครบ9ปีสช.จัดประชุมวิชาการยิ่งใหญ่

สช. จัดงานประชุมวิชาการ 9 ปียิ่งใหญ่  เชิญฟังปาฐกถาพิเศษ "ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ - ธีรยุทธ บุญมี"

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดประชุมวิชาการ “ปฏิรูประบบสุภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย ในโอกาส 9 ปี สช.” ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี เพื่อถ่ายทอดบทเรียนและความรู้ในการปฏิรูประบบสุขภาพตลอดช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา หลังการประกาศใช้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ที่ทำให้เกิดความตื่นตัวของทุกภาคส่วนในสังคม ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม   การประชุมครั้งนี้มี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 และบุคคลสำคัญระดับประเทศเข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์อย่างคับคั่ง อาทิ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ จะปาฐกถานำในเรื่อง "ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย เพื่อความอยู่รอดในโลกอนาคต" และ ศ.ธีรยุทธ บุญมี ในหัวข้อ "พลังพลเมือง สร้างสังคมสุขภาวะ" สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้แก่ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ที่จะร่วมเสวนา “ลดความเหลื่อมล้ำประเทศ ทางออกที่ต้องไปให้ถึงของประชาธิปไตยไทย” กับ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และ รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ  พร้อมสีสันในลานกิจกรรมและนิทรรศการที่มีชีวิตพบปะกับคนต้นเรื่องผู้ปฏิบัติการจริงจากชุมชนท้องถิ่น และเวทีเสวนาย่อยจากองค์กรเจ้าภาพร่วม 11 องค์กร อาทิ กระทรวงสาธารณสุข, สปสช., สสส., พอช. และสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งล้วนมีประสบการณ์การทำงานที่เชื่อมโยงแนวทางการปฏิรูประบบสุขภาพและการปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย   ทั้งนี้ คาดว่าจะมีภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนทั่วประเทศเข้าร่วมงานมากกว่า 1,000 คน สำหรับประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน โดยดูรายละเอียดจาก www.nationalhealth.or.th หรือสอบถามโทร. 02-832-9078 หรือ อีเมล์ 2015nhco@gmail.com

 

 

ข่าวอื่นๆ