ทุ่ม6พันล.ยกระดับรามาฯคณะแพทย์ชั้นนำ

  • วันที่ 29 มิ.ย. 2553 เวลา 16:48 น.

ครม. เห็นชอบ ทุ่ม 6 พันล้าน​ ยกระดับรามาธิบดีเป็นคณะแพทย์ชั้นนำในเอเชีย   น.พ.มารุต มัสยวานิช  รองโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรี  กล่าวว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ    ให้ ​จัดตั้งสำนักงานปฏิรูปสำหรับทำหน้าที่เป็นหน่วยงานเลขานุการ และ  ให้ตั้งกรรมการสองคณะได้แก่ คณะกรรมการปฏิรูป ซึ่งมีนายอานันท์ ปันยารชุน  เป็นประธานและแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมได้ไม่เกิน 25  ราย และ คณะกรรมการสมัชชา ซึ่งมีน.พ.ประเวศ วะสี เป็นประธาน โดยแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมได้เไม่เกิน 30 คน  ซึ่งทั้งหมดนี้จะใช้งบประมาณปีละ  200  ล้านบาท  ไม่เกิน 3 ปี​ 

​น.พ.มารุต กล่าวอีกว่า ที่ประชุมครม. ยังอนุมัติตามหลักการที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ให้ดำเนินโครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทย์ศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย  ​ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ6,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับการอนุมัติไป โดยใช้ที่ดินราชพัสดุ 291 ไร่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  เป็นงบประมาณปี 2554-2558   เป็นเงิน  6,212.75 ล้านบาท  โดยแบ่งเป็นงบก่อสร้าง  6,000 ล้านบาท รัฐบาลและโรงพยาบาลแบ่งกันออกคนละ 50 %  ส่วนงบประมาณด้านบุคลากร​ประมาณ 212 ล้านบาท รัฐบาลจะออก60% โรงพยาบาลออก 40 %  

ทั้งนี้  ที่ประชุมครม.ยังอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทย์ศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย ประกอบด้วย รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน  รมว.สาธารณสุข หรือผู้แทนเป็นเลขานุการ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองรับให้บริการทางการแพทย์ การศึกษาและการวิจัยมา 40 กว่าปี และมีศักยภาพ​พี่จะพัฒนา จึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาวงการแพทย์และสาธารณสุขของไทย

ข่าวอื่นๆ